*alt_site_homepage_image*

Pasitikrinkite, ar šalia jūsų driekiasi magistralinis dujotiekis: „Amber Grid“ praneša, ką būtina žinoti

Naujienos

Lietuvos teritorijoje įrengta dujų perdavimo sistema, kurią sudaro daugiau nei du tūkstančiai kilometrų magistralinio dujotiekio vamzdynai, dujų skirstymo, apskaitos, kompresorių stotys. Tikėtina, kad ši infrastruktūra yra greta jums priklausančio nekilnojamojo turto arba eina per jį. Tad kaip reikėtų tai patikrinti ir elgtis sužinojus, kad gyvenate visai šalia magistralinio dujotiekio?

Energetikos sektoriui itin svarbūs magistralinio dujotiekio vamzdynai. Jais gamtinės dujos kasdien pasiekia ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje esančias dujų stotis. Dujos naudojamos elektros, trąšų gamyboje, kai kuriose šalyse ir kaip degalai automobiliams. Lietuvos teritorijoje tarsi kraujagyslių tinklas išsiraizgęs magistralinio dujotiekio vamzdynas taip pat yra reikšminga Lietuvos energetinės nepriklausomybės dalis, leidžianti apsirūpinti gamtinėmis dujomis, o taip pat nuspręsti, iš kurių valstybių jas importuosime.

Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrina taip pat ir asmenys, turintys kilnojamo ar nekilnojamojo turto magistralinio dujotiekio apsaugos zonų ir vietovės klasių teritorijose. Laikydamiesi saugumo taisyklių, jie padeda užtikrinti sklandų magistralinio dujotiekio perdavimo sistemos darbą, savo ir aplinkinių saugumą. Magistralinio dujotiekio ir greta jo esančių aplinkinių saugumu, žinoma, rūpinasi ir dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“.

„Magistraliniai dujotiekiai priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, todėl mūsų pareiga – užtikrinti aukšto slėgio dujotiekių ir žmonių, esančių greta jų, saugumą. Pastebėjome, kad kai kurie gyventojai, per kurių sklypą yra nutiestas magistralinis dujotiekis arba jų turima žemė patenka į dujų perdavimo sistemai nustatytą apsaugos zoną ar vietovės klasių teritoriją, kartais per atlaidžiai žiūri į faktą, kad po žeme yra veikiantis magistralinis dujotiekis. Žmonės turėtų nepamiršti, kad tokios vietos yra rizikos zonoje. Atsitikus nelaimei, gali nukentėti jie patys arba jų turtas. Be to, žmonės turi žinoti, kad, sutrikus dujų perdavimo sistemai, jie privalo operatyviai atlaisvinti kelią mechanizmams ir leisti mums pasiekti probleminę dujotiekio vietą ir ją kuo greičiau sutvarkyti“, – sako „Amber Grid“ technikos direktorius Andrius Dagys.

Apie magistralinį dujotiekį informuoja specialūs ženklai

Anot A. Dagio, dujų perdavimo sistema dažniausiai įrengta po žeme, todėl ji yra nematoma. Apie tai, kad vietovėje nutiestas magistralinis dujotiekis ar aptvertoje teritorijoje esama kitų su  juo susijusių įrenginių ir statinių, praneša magistralinio dujotiekio trasą žymintys geltoni stulpeliai ir informacinės lentelės.

Žemėlapis – pasiekiamas ranka

Pamatyti kur yra nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai bei teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite geoinformacinės aplinkos žemėlapyje, kurį rasite internete, „Regia“ svetainėje. Žemėlapį pasieksite paspaudę šią nuorodą – https://regia.lt/lt/zemelapis/.

Šis žemėlapis suteikia galimybę pasirinkus skiltį ,,Amber Grid dujų perdavimo sistema“ pamatyti magistralinio dujotiekio tinklą ir jo teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona ir vietovės klasė: kas tai?

Visiems magistralinių dujotiekių vamzdynams, įrenginiams ir statiniams nustatomos apsaugos zonos. Magistralinio dujotiekio apsaugos zona vadinama teritorija išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos arba žemės juosta, kurios ribos 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra kitų magistralinių dujotiekių įrenginių ir statinių, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta.. Šios apsaugos zonų teritorijos reguliuojamos griežčiausiai.

Apsaugos zonų teritorijose taikomi veiklos ribojimai yra nurodyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 straipsnyje.

Magistralinio dujotiekio vamzdyną ir išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esančią žemės juostą apibūdina saugos kriterijus – magistralinio dujotiekio vietovės klasė. 

Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos – išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies ir 200 metrų atstumu nuo kraštinių jo taškų.

Vietovės klasė atspindi magistralinio dujotiekio vamzdyno rizikos laipsnį ir yra susijusi su magistraliniam dujotiekiui gretimos aplinkos sauga - kuo aukštesnė vietovės klasė, tuo potencialiai mažesnis vamzdyno pavojingumo lygis ir atitinkamai – mažesni ribojimai, taikomi gretimai aplinkai. Vietovės klasės skirstomos į keturis tipus – nuo žemiausios 1  (taikomi griežčiausi ribojimai) iki aukščiausios 4 vietovės klasės (ribojimai beveik nėra taikomi).

Vietovės klasių teritorijose taikomi veiklos ribojimai yra nurodyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 straipsnyje. Asmenys, planuojantys veiklą šiose teritorijose, turi vadovautis Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisykl reikalavimais.

„Amber Grid“ sutikimas

Asmenims, kurie planuoja statyti statinius magistralinių dujotiekių apsaugos zonų arba magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose ir (arba) planuoja šiose teritorijose užsiimti platesne žemės ūkio veikla privalo gauti „Amber Grid“ sutikimą. Tai  jie gali padaryti kreipdamiesi el. paštu: info@ambergrid.lt.

Taip pat „Amber Grid“ sutikimą privalomą gauti norint vykdyti, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose, šias veiklas:

  • formuoti ar pertvarkyti žemės sklypus,
  • keisti ar nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypų naudojimo būdą, teritorijos naudojimo reglamentą,
  • keisti statinių ar patalpų paskirtį,
  • statyti ir rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius,
  • organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu,
  • pastatus ar patalpas formuoti kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus.

Visą aktualią informaciją taip pat galite rasti paspaudę šią nurodą – https://ambergrid.lt/saugumas/zemes-savininkams/magistralinis-dujotiekis-ka-privalu-zinoti/889

 

AB „Amber Grid“ informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image