*alt_site_homepage_image*

Mokyklos-internato, esančio Pirties g. 5, Rūdiškių mstl., Trakų r. sav., viešas nuomos konkursas

Naujienos

Skelbiamas statinio – mokyklos-internato, esančio Pirties g. 5, Rūdiškėse, Trakų r. sav., unikalus Nr. 7996-7003-9011, plane pažymėto – 1C3p, bendras plotas – 901 kv. m, viešas nuomos konkursas.

 


Konkursas vyks 2019 m. rugpjūčio 6 d. 10. 00 val., Trakų rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 33, Trakai (202 kab.).

VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Statinys viešo konkurso būdu išnuomojamas 10 metų socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią, veiklai vykdyti.

Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą plotą mėnesiui — 513,57 Eur (penki šimtai trylika eurų, 57 centai), 0,57 Eur (penkiasdešimt septyni euro centai) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą, bendras plotas — 901 kv. m). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su pastato aptarnavimu.

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nuo 8.00 val. iki 12.00 val., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, 318 kab., adresu Vytauto g. 33, Trakų m., (318 kab.).

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, EEE valstybėse įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – Konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas nuomos konkurso skelbtas pavadinimas (Trakų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto – mokyklos-internato, esančio pirties g. 5, Rūdiškėse, Trakų r. sav., unikalus nr. 7996-7003-9011) viešam nuomos konkursui).

Voke turi būti pateikta:

1 Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo, EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje), pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas. Paraiška turi būti pasirašyta Konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis.

3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją), EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ar jų filialų, įregistruotų kitoje EEE valstybėje, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Konkurso dalyvis pateikdamas voką su paraiška privalo pateikti banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad Konkurso dalyvis į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui — 1 540,71 Eur (tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt Eur, 71 centas), turi būti sumokėti į Trakų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT714010042700030188, esančią Luminor banke.

Dėl papildomos informacijos apie Konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę Ireną Demčenkienę (318 kab.), tel. 8 528 58308, el. p. irena.demcenkiene@trakai.lt.

Pretendentai gali atvykti apžiūrėti patalpas 2019 m. liepos 29 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. iš anksto susitarę su kontaktiniu asmeniu I. Demčenkiene (318 kab.), tel. 8 528 58308, el. p. irena.demcenkiene@trakai.lt.

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image