*alt_site_homepage_image*

Lentvaryje paminėjo Baltijos kelio 30-metį

Naujienos

Rugpjūčio 23 dieną Lentvaryje, prie parapijos namų, vyko vieno didingiausių istorijos įvykių – Baltijos kelio 30-mečio minėjimas.

Būtent šiemet sukako lygiai 30 metų, kai tris Baltijos šalis sujungė vienybė ir draugystė – nuo Vilniaus iki Talino nusidriekė Baltijos kelias, tapęs vienu įspūdingiausiu modernios Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorijos įvykiu.

Lietuviai, latviai ir estai, rankomis susijungę į 600 km išsitęsusią žmonių grandinę, visam pasauliui pareiškė apie savo tautų apsisprendimo siekį. Baltijos kelias patvirtino, kad tikėjimas demokratinėmis idėjomis vienija Baltijos šalių gyventojus. Taip stiprus brolybės, vienybės ir bendro tikslo jausmas tapo svarbiu politiniu veiksniu ir galiausiai buvo pasiektas Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimas. Šiandien Baltijos kelias pirmiausia suprantamas kaip žymiausias reiškinys Nepriklausomybės priešaušryje, kitas žingsnis jau buvo valstybės atkūrimo paskelbimas. Trys tautos parodė sugebėjimą bendradarbiauti ir kartu siekti vieno tikslo.

Minint šią didingą dieną, visiems susirinkusiems Lentvario kultūros rūmai dovanojo trijų Baltijos šalių vėliavėles. Skambant Baltijos kelio himnui lentvariečiai ir svečiai vieningai susikabinę rankomis dainavo himną drauge. 18 val. Lentvario klebonas Gintaras Petronis susirinkusiuosius pakvietė į šv. Mišias, kuriose giedojo Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ ,vadovaujamas Eugenijaus Barkovskio.

Po mišių prie Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios žmones pasveikino ir jautrius žodžius tarė Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Teresa Solovjova bei Lentvario kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė. Gyventojai buvo kviečiami pasigrožėti unikalia amžiną atilsį fotografo ir fotomenininko Alfredo Girdziušo (1948– 2015m.) nuotraukų paroda, prie kurios prisidėjo ir lentvarietė Ona Staniulionienė, dalyvavusi Baltijos kelyje prieš 30 metų. Parodos metu grojo saksofono virtuozas Sergėjus Vichrovas, kurio atliekama muzika žavėjosi visi susirinkusieji. 

Lentvario kultūros rūmai dėkoja visiems atėjusiems paminėti Baltijos kelio 30- mečio. Taip pat nuoširdus ačiū renginį rėmusiai Trakų rajono savivaldybei.

Lentvario kultūros rūmų informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image