*alt_site_homepage_image*

Lentvario bibliotekoje – fotomenininko Alfredo Girdziušo fotografijų paroda „Gyvasis Sausis. Atminty ir širdy“

Naujienos

Lentvario miesto bibliotekoje veikia fotomenininko Alfredo Girdziušo fotografijų paroda „Gyvasis Sausis. Atminty ir širdy“. Joje eksponuojama apie 30 nuotraukų. Jos pasakoja apie įvykius, kuriuos Lietuvai teko patirti lemtingąjį 1991-ųjų sausį.

Sausio 13-oji – visų mūsų laisvės ir vienybės simbolis. Tomis dienomis Vilniaus gatvės tapo Lietuvos širdimi. Visi su nerimu stebėjo, kas iš namų, kas saugodami svarbius valstybės objektus; visi laukė žinių, budėjo, giedojo, meldėsi. Įvykiai ir noras būti laisviems sutelkė visos Lietuvos gyventojus. Visi pasijuto kaip niekada vieningi – tarsi vienas kumštis.

Prieš 33 metus sausio dienomis Lietuvos gyventojai, vienijami bendrų idėjų ir nenusakomo laisvės troškimo, apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Per sovietų agresiją 1991 m. sausio 13 d., karinių veiksmų metu, žuvo 14 žmonių, daugybė buvo sužeistų. Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 d. paskelbusią šalies nepriklausomybę.

Tais audringais 1989–1991 m. Alfredas fotoaparatu užfiksavo daugybę akimirkų, padarė dešimtis tūkstančių fotografijų.

Nuotraukų autorius A. Girdziušas (1948–2015) gimė Ignalinos r., Paliesiaus kaime. Baigęs vidurinę mokyklą toliau mokslus tęsė Vilniaus technologijos technikume, kurį baigė ir įgijo fototechniko specialybę. Dar studijavo geologiją, fotografiją bei žurnalistiką. Su didele aistra ir daugiausia jėgų yra skyręs fotografijai: kronikinei, dokumentinei, kraštotyrinei ir meninei. Organizuodavo personalines parodas, rašė straipsnius, noveles, eilėraščius, redagavo leidinius. Buvo Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Su žmona Aušra gyveno Lentvaryje, auklėjo bei vedė į gyvenimą sūnų Pijų ir dukrą Ūlą.

Už dalyvavimą šio ypatingo laikotarpio įvykiuose, jų fiksavimą, reportažus ir fotografijų publikavimą ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose pasaulio šalyse vykusiose parodose A. Girdziušas Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. sausio 11 d. dekretu buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Lentvario miesto biblioteką ir parodą, skirtą Laisvės gynėjų dienai atminti, aplankė Henriko Senkevičiaus gimnazijos 5, 6 ir 2 gimnazinės klasių mokiniai bei lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Aušra Girdziušienė ir Alė Matusevič, istorijos mokytoja metodininkė Alina Narkevič. Jiems buvo pristatyta nuotraukų paroda „Gyvasis Sausis. Atminty ir širdy“. Ją apžūrėjus visi patraukė į salę ir peržiūrėjo pusvalandį trukusį to paties pavadinimo filmą, sukurtą jo vaikų ir skirtą tėčio Alfredo Girdziušo atminimui.

Renginio metu vyko integruota netradicinėje aplinkoje istorijos pamoka, kurioje pasisakė du 2 gimnazinės klasės mokiniai. Jie kalbėjo apie Sausio 13-osios įvykius, paminėdami visus žuvusius Laisvės gynėjus.

Filmas mus nukelia į tuos 1991 m. sausio įvykius. Dalinasi atsiminimais apie tas dienas ten buvę kartu su Alfredu jo draugai ir bendražygiai. Per fotomenininko užfiksuotas akimirkas tarsi persikeliame į praeitį: po miestą zujantys tankai, kareiviai, Spaudos rūmų, televizijos bokšto apsuptis, barikados prie Aukščiausiosios Tarybos, degantys laužai, plakatai ir ant virbų susmaigstyti sovietiniai dokumentai, daugybė drąsių, ryžtingų žmonių veidų. Jie visi laukime ir nežinomybėje, kas bus toliau…

Per 33 metus tų dienų įvykiai jau tapo istorija, užaugo nauja ir laisvai mąstanti karta, kuriai labai svarbu perduoti 1991 m. sausio įvykių svarbą, atsidavimą valstybei ir jos gyventojams bei padėką tiems, kurių dėka mes Laisvi.

Paroda veiks iki vasario 16 d. Kviečiame aplankyti.

 

Rūta Minkevičienė,

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario padalinio vyr. bibliotekininkė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image