*alt_site_homepage_image*

„Interreg“ skyrė finansavimą net trims savivaldybės projektams!

Naujienos

Iš 24 „Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną“ programai teiktų projektų finansuoti net trys Trakų rajono savivaldybės ir partnerių – Gyžycko rajono, Didžiųjų Mozūrijos ežerų apsaugos fondo, Giby miesto ir Kruklanki rajono savivaldybių teikti projektai.

Tęsiamas bendradarbiavimas su Gižycko rajono savivaldybe (Lenkija). Gautas finansavimas ir labai svarbiam projektui – Lukos ežero pakrantės, likusiai pėsčiųjų tako dalies sutvarkymui. Trakų rajono savivaldybės administracija Projekte dalyvauja pagrindinio partnerio (pareiškėjo) teisėmis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti pėsčiųjų tako atkarpą nuo Karaimų g. 1 iki Birutės g. 24 palei Lukos ežerą Trakų mieste. Bendras pėsčiųjų tako atkarpos ilgis – 269 m, plotis –2,7 m. Palei taką numatoma įrengti: praplatinimus su suoliukais, dalis iš kurių pritaikyta vietoms neįgaliojo vežimėliui, šiukšliadėžes, parko apšvietimą, naują veją arba atstatyti esamą abipus tako tvarkomos teritorijos ribose.

Trakų rajono savivaldybė siekiant atnaujinti ir sudaryti tinkamas Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos darbo sąlygas drauge su partneriu – Lenkijos miesto Giby savivaldybe pateikė projektą, kuris prisidės prie turizmo saugumo srityje užtikrinimo. Savivaldybė šio projekto rėmuose įsigys gaisrinės automobilį su įranga, gelbėjimo roges, pripučiamą valtį ir kitą reikalingą įrangą.

Investuosime į Onuškio seniūniją! Drauge su Kruklanki rajono savivaldybe (Lenkija) pateikėme projektą savivaldybių ekologinio vandens tinklo gaivinimo koncepcijai įgyvendinti – gavome finansavimą Onuškio ežero dalies valymui. Pagrindinis partneris pareiškėjo teisėmis – Didžiųjų Mozūrijos ežerų apsaugos fondas (Lenkija). Onuškio ežeras, esantis Trakų rajone, netoli Onuškio miestelio, yra labai svarbus vietovės ekologinis ir ekorekreacinis objektas, tačiau dėl prastos ekologinės būklės – 2000 m. ežeras įtrauktas į rizikos paviršinių vandens telkinių sąrašą. Todėl projekto esmė – iš vandens telkinio pašalinant biogenines medžiagas, lėtinant eutrofikacijos procesus, aktyvinant vandens telkinio savaiminį išsivalymą, gerinant ežero ekosistemos būklę ir vietovės ekologinio rekreacinio potencialo didinimą.

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image