*alt_site_homepage_image*

Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

Naujienos

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2019 m. liepos 15 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.


Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Margio, Gilušio, Babruko ežerų maudyklose.

2019 m. liepos 15 d. ir 19 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
 

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ

             

Savivaldybė

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Mikrobiologiniai parametrai

 

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1 000

nerasta

neturi  būti

1

2

3

4

5

6

7

Trakų rajono

Galvės ežeras

2019.07.15

0

<1,0

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2019.07.19

15

5,2

netirta

nėra

 

Akmenos ežeras

2019.07.15

44

11,9

nerasta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2019.07.15

24

80,9

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2019.07.15

10

6,3

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2019.07.15

5

12,1

netirta

nėra

 

Vikokšnio ežeras

2019.07.15

<4

2,0

netirta

nėra

 

Margio ežeras

2019.07.19

<4

1,0

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2019.07.15

27

140,1

netirta

nėra

 

 Babruko ežeras

2019.07.15

33

260,3

netirta

nėra

                 

Informaciją parengė 
Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image