*alt_site_homepage_image*

Informacija dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės tvarkymo ir administravimo prašymų teikimo

Naujienos

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2024 m. sausio 1 dienos miestų ir miestelių teritorijose esanti valstybinė žemė patikėjimo teisė bus perduodama savivaldybėms, prašymai dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės tvarkymo ir administravimo Nacionalinėje žemės tarnyboje (NŽT) priimami iki 2023 m. gruodžio 29 dienos.

Visus prašymus, gautus iki minėtos datos, NŽT išnagrinės ir suteiks administracines paslaugas.   

Siekiant aktyviai tobulinti asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, nuo 2024 m. sausio 1 d. besikreipiantiems asmenims bus sudarytos sąlygos patogiai, neišėjus iš namų, pateikti prašymus arba gauti reikiamą konsultaciją elektroninių ryšių priemonėmis. Nacionalinė žemės tarnyba ragina gyventojus aktyviai naudotis e. paslaugomis prisijungus per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), taip pat prašymus ir skundus pateikti el. paštu nzt@nzt.lt, pasirašytus kvalifikuotu el. parašu (.adoc, .pdf formatu) arba pateikiant pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją (.pdf formatu), paštu, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius.

Be to, siekiant sudaryti galimybes asmenims reikiamą informaciją Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijos klausimais gauti maksimaliai greitai ir patogiai, plečiamas asmenų aptarnavimas telefonu ir nuo 2024 m. sausio 1 d. steigiamas Nacionalinės žemės tarnybos skambučių centras. Asmenims, paskambinusiems nemokama linija, tel. 8 706 86 666, informacija Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais bus suteikta greitai ir kokybiškai. Bus užtikrinta, kad asmenims nepavykus prisiskambinti jiems būtų perskambinta. 

Nuo 2024 metų prašymai dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės tvarkymo ir administravimo (dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės nuomos, panaudos, servitutų sandorių sudarymo, dėl sutikimų statyti statinius nesuformuotoje valstybinėje žemėje išdavimo ir t. t.) turės būti teikiami savivaldybei, kaip valstybinės žemės patikėtinei.

Pateikus prašymą netinkamai institucijai, bus vadovaujamasi Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui.

Teikiame informaciją dėl prašymų nagrinėjimo ir paslaugų suteikimo miestų ir miestelių teritorijose:

Prašymai dėl:

  • sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius (SUVA),
  • sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius (SULA),
  • sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (SURA),
  • sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu (SUVA-S),
  • sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (SUVA-N), teikiami per Žemės informacinę sistemą (ŽIS).

Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą www.planuojustatau.lt arba galima tiesiogiai prisijungti prie Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt, spaudžiant nuorodą https://www.geoportal.lt.  

Prašymai dėl valstybinės žemės nuomos, panaudos ir pardavimo teikiami per Žemės informacinę sistemą (ŽIS).

Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą www.planuojustatau.lt arba tiesiogiai prisijungus prie Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemos https://www.zpdris.lt.

Tuo atveju, jeigu savivaldybėje ar NŽT prašymas bus gautas ne per sistemą, prašymo duomenis į sistemą suves institucijos darbuotojas ir prašymas sistemoje bus nukreipiamas nagrinėti institucijai, atsakingai už paslaugos suteikimą.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija 

 
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image