*alt_site_homepage_image*

Informacija dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimo

Naujienos

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu, informuojame, kad buvo gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Trakų skyriaus raštas, deklaruojantis, kad toje vietoje, kurioje buvo planuojama įgyvendinti projektą „Paplūdimio įrengimas prie Meduvio ežero Senojo Tarpupio kaime“ (Senųjų Trakų seniūnija), siekiant įrengti paplūdimį, yra suformuotas žemės sklypas fiziniam asmeniui, todėl laisvos valstybinės žemės nėra. Atsižvelgiant į tai, Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo komisija 2023 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolu patvirtino sekantį eilėje pagal gyventojų balsų skaičių projektą „Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje“ (Paluknio seniūnija).

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. P3E-221 patvirtintas bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto idėjos pasiūlymas

Seniūnija

1.

„Bijūnų parkas“

Aukštadvario seniūnija

2.

„Laisvalaikio įrenginiai“

Senųjų Trakų seniūnija

3.

„Muzikinės lauko erdvės kūrimas Paluknio bendruomenėje“

Paluknio seniūnija

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės www.trakai.lt skiltyje „Nevyriausybinės organizacijos“, „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas“.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.) ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image