*alt_site_homepage_image*

Informacija dėl 2024 metų brandos egzaminų pasirinkimo pratęsimo

Naujienos

Informuojame, kad paskelbtas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl švietimo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Įsak.-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“, kuriuo pratęstas brandos egzaminų pasirinkimas iki sausio 15 d.

Atkreipiame dėmesį, kad įsakymo 16 punktu nurodyta: „ Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama, bet iki 2024 m. sausio 15 d. kandidatui leidžiama papildomai pateikti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui prašymą koreguoti savo pasirinktus dalykų brandos egzaminus (išskyrus menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus) ir jų tipus, iki einamųjų metų kovo 15 d. kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.“

Iki 2024 metų sausio 22 d. mokyklos informacinėje sistemoje NECIS išspausdintus kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovų patvirtintus kandidatų papildomai koreguotų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus atsakingas asmuo turi pateikti savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui. Jei bus kandidatų papildomai pateiktų prašymų koreguoti pasirinktų dalykų brandos egzaminus ir jų tipus, tuomet pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų centrai bus koreguojami informacinėje sistemoje NECIS iki 2024 m. sausio 22 d.

Primename, kad iki kovo 15 d. kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image