*alt_site_homepage_image*

Darbą pradėjo Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Naujienos

Rugpjūčio 29 d. įvyko pirmasis Trakų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis. Jį sušaukė ir jam pirmininkavo Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė.

Į pirmąjį posėdį susirinkusi komisija aptarė  komisijos narių funkcijas, įgyvendinant LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, išsirinko komisijos pirmininką ir pavaduotoją. Komisijos pirmininke išrinkta Trakų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Alina Kuleš, pavaduotoja – Trakų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rima Kaliukevičiūtė.

Kitas yra numatytas spalio 18 d., 10 val. Savivaldybės didžiojoje salėje.

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas bei pradėjo veikti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Įsigaliojus šiam orderiui, esant smurto artimoje aplinkoje rizikai, pilnametis smurto pavojų keliantis asmuo bus įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurto pavojų patiriančiu asmeniu, nesilankyti šio asmens gyvenamojoje vietoje, nesiartinti prie jo ir kartu su juo gyvenančių asmenų.

Savivaldybės įpareigotos teikti visokeriopą pagalbą tiek smurtą patyrusiems, tiek smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, tiek ir pavojų keliantiems asmenims. Kiekvienoje savivaldybėje sudaroma Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija (toliau – komisija)

Atsižvelgiant į tai 2023-07-04 mero potvarkiu Nr. P1E-225 buvo sudaryta Trakų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija. https://www.trakai.lt/data/public/uploads/2023/08/2023-smurto-artimoje-aplinkoje-komisija.pdf 2023-07-07 mero potvarkiu Nr. P1E-241  patvirtinti šios komisijos nuostatai. https://www.trakai.lt/data/public/uploads/2023/08/smurto-artimoje-aplinkoje-prevencijos-komisijos-nuostatai-papild-nuorasas.pdf.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija nagrinėja specializuotos kompleksinės pagalbos, socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimo Savivaldybėje klausimus, kai šios paslaugos teikiamos smurtą (ar jo pavojų) artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims, taip pat – smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims.

Esant poreikiui, komisija teikia pasiūlymus dėl nacionalinės apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims teikimo politikos įgyvendinimo tobulinimo. Komisija taip pat nagrinėja, kaip Savivaldybėje yra įgyvendinama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ar pavojų keliantiems asmenims politika, teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms bei specializuotos kompleksinės pagalbos centrams dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims politikos įgyvendinimo, smurtinio elgesio keitimo programų ir tyrimų regiono lygmeniu atlikimo.

2023 m. liepos 6 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. P2E-449 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, patyrusiems ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, ir smurtinio elgesio keitimo mokymus vykdančių organizacijų sąrašas: https://www.trakai.lt/data/public/uploads/2023/08/istaigos-smurtas-artimoje-aplinkoje.pdf

 Trakų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image