*alt_site_homepage_image*

Aptartas Trakų rajono sveikatos centro modelis

Naujienos

Savivaldybės taryba yra pritarusi Trakų rajono sveikatos centro steigimo inicijavimui. Vykusiame darbo grupės, vadovaujamos vicemero Jono Kietavičiaus, posėdyje apsvarstytas galimas ir tinkamiausias Trakų rajono sveikatos centro veikimo modelis.

Pasitarime dalyvavo Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, vicemerai Jolanta Abucevičienė, Jonas Kietavičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Romuald Zviagin, atsakingi administracijos skyrių specialistai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai.

Posėdžio metu darbo grupė svarstė galimybę sveikatos centrą kurti struktūriniu – funkciniu bendradarbiavimo būdu, prie antrinio lygio paslaugas teikiančios Trakų ligoninės prijungiant Onuškio, Rūdiškių ir Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros įstaigas. Po šių įstaigų prijungimo ligoninei bus suteiktas naujas Trakų rajono sveikatos centro pavadinimas. Pasiūlytam modeliui bendru sutarimu pritarė visi sveikatos priežiūros įstaigų vadovai. Akcentuota, kad net pasikeitus struktūrai, Onuškyje, Rūdiškėse ir Aukštadvaryje pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugos bus teikiamos visa apimtimi ir po reorganizavimo vietose. Lentvario ambulatorijos ir Trakų PSPC paslaugos bus plečiamos nekeičiant struktūros. Galutinį sprendimą priims Savivaldybės taryba.

„Išanalizavę esamą padėtį, patirtis, priėmėme sprendimą, kuris padės užtikrinti kuo geresnį medicinos paslaugų teikimą, plėtoti jų spektrą“, – dalijosi įžvalgomis darbo grupės vadovas J. Kietavičius.

Kuriant Sveikatos centrą yra sudaroma galimybė į Trakų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas pritraukti daugiau ES ir kitų fondų lėšų, skirtų atnaujinti materialinei bazei, infrastruktūrai ir investuoti į žmogiškuosius išteklius asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Reorganizacija sustiprins dienos stacionarą, ambulatorines ir dienos chirurgijos paslaugas, užtikrins savivaldybės gyventojams būtiniausią kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų paketą, kuris rajono gyventojams pagerins sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, sveikatos rodiklius. Pacientui bus aišku, kur kreiptis, esant poreikiui gauti visą bazinį paslaugų paketą arčiau namų, sergantiesiems keliomis ir daugiau ligų bus sudaroma galimybė gauti specialistų konsultacijas ir priežiūrą vienoje įstaigoje. Taip pat bus kuriamos naujos, būtinos Trakų rajonui paslaugos – ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, cukrinio diabeto slaugos paslaugos bei psichiatrijos dienos stacionaras.

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image