*alt_site_homepage_image*

Ankstyvoji pagalba dėl galimos negalios

Naujienos

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios požymių, iki jam dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, nuo 2024 m. pradėta teikti ir išbandoma ankstyvosios pagalbos paslauga. Šia paslauga siekiama, kad asmenis, atsidūrusius krizinėje situacijoje dėl galimos negalios, laiku pasiektų reikalinga ankstyvoji pagalba.

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra), atsižvelgdama į 2023 m. gruodžio 14 d. organizuoto pasitarimo su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija metu priimtus sprendimus dėl galimų būdų informuoti asmenis su negalia ir jų artimuosius apie ankstyvosios pagalbos paslaugą ir ją teikiančias asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančias asociacijas (toliau – asociacijos), parengė ir teikia informaciją apie asociacijas (jų sąrašą, kontaktus ir paslaugos turinį), kurios 2024 m. teikia ankstyvosios pagalbos paslaugą.

Į nurodytas asociacijas gali kreiptis asmenys, turintys akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis (toliau – asmuo, turintis negalios požymių), ir (ar) jų šeimos nariai. Vykdant ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, teikiamos šios paslaugos: asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas); emocinė ir (ar) psichologinė pagalba; atstovavimas. Ankstyvosios pagalbos paslauga vienam asmeniui, turinčiam negalios požymių, ir (ar) jo šeimos nariams teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Kiekvienam paslaugos gavėjui suteikiamos ne mažiau nei 5 paslaugos. Paslaugos teikiamos nemokamai, įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros finansuojamus 2024 m. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektus.

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros informacija 

Asociacijų, vykdančių ankstyvosios pagalbos paslaugas, sąrašas ir kontaktai

Asociacijos pavadinimas

Paslauga teikiama

Kontaktai

Teikiamos ankstyvosios pagalbos paslaugos

Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas

Asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Gintarė Janulevičienė
Tel. +370 63439885
El. p. saistras@gmail.com

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Asmenims, turintiems regos sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Audrė Grybauskaitė
Tel. +370 63340045
El. p. audre@lass.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Dana Migaliova
Tel. +370 68565012
El. p. mig@viltis.lt

Ramunė Lebedytė Undzėnienė
Tel. +370 60279545
El. p. Ramune@viltis.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), atstovavimas

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Tel. +370 52691308
El. p.: lzns@negalia.lt

          Ramunė Šidlauskaitė                                         Tel.+37060793017                                                         El. p. sidlauskaite.ramune@gmail.com 

Valdemar Bogdanovič                                 
Tel. +37060210338
El. p. valdemaras@negalia.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Asmenims, turintiems klausos sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Rima Sitavičienė
Tel. +370 67672299
El. p. pagava@pagava.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Lietuvos diabeto asociacija

Asmenims, sergantiems diabetu, ir (ar) jų šeimos nariams

Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spėka“, Vida Paulauskienė
Tel. +370 61028470
El. p. vidapau7@gmail.com

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas, Aldona Danylienė
Tel. +370 61272364
El. p. danyliene@gmail.com

Radviliškio diabeto klubas „Likimas“, Aldona Januševičienė
Tel. +370 65243467
El. p. al.januseviciene@gmail.com

Tauragės diabeto bendrija „Insula“, Antanas Arcišauskas
Tel. +370 65507901, +370 64566677
El. p. insulataurage@gmail.com

Telšių diabetikų bendrija „Dia Telšiai“, Virgilija Kaminskienė
Tel. +370 61230372
El. p. virgilija3@gmail.com

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija

Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Kęstutis Skučas
Tel. +370 61032241
El. p. [email protected]

Ugnė Perevičiūtė
Tel. +370 63696936
El. p. ugne.pereviciute@lnsf.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Asmenims, turintiems psichosocialinių sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Linas Vinickas
Tel. +370 65201031
El. p.linas@lspzgb.lt

Vaidotas Nikžentaitis
Tel. +370 68643014
El. p. vaidotas@lspzgb.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Asmenims, turintiems raidos arba autizmo spektro sutrikimų (gali būti su intelekto sutrikimu), ir (ar) jų šeimos nariams

El .p. info@lietausvaikai.lt

Sandra Lopetaitė
Tel. +370 61121811
El. p. sandra.lopetaite@lietausvaikai.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Dirbančių neįgaliųjų asociacija

Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų ir (ar) jų šeimos nariams

Simona Kunigonytė
Tel. +370 68607350
El. p. info@dnasociacija.lt

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Klubas DIABETO IQ

Asmenims, sergantiems diabetu, ir (ar) jų šeimos nariams

Sigita Gavorkienė
Tel. +370 61647125
El. p. sigita@dia-iq.lt
 

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba

Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“

Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

El .p. asociacija@savarankiskasgyvenimas.lt

Žilvinas Mišeikis
Tel. +370 68648842
El. p. zilvinas.miseikis@gmail.com

Kristina Dūdonytė
Tel. +370 69385044
El. p. kristinadudonyte89@gmail.com

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA

Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams

Aleksandras Pacevičius
Tel. +370 65218031
El. p. laralietuva@gmail.com

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image