*alt_site_homepage_image*

2019 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Naujienos

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2019 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Tarybai siūloma svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl nario delegavimo į Trakų krašto vietos veiklos grupės 2018–2021 metų kadencijos valdybą.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

2. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių 2020 metais nustatymo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Dėl pritarimo projektui „Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste“.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

4. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos tikslinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo, Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių ir Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis tvirtinimo.

Teikia Sigita Aurylienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė.

7. Dėl UAB „Trakų autobusai“ įstatinio kapitalo didinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos patalpos, esančios Trakuose, Vytauto g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį.

Teikia Julija Vasilčenko, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Julija Vasilčenko, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

10. Dėl viešame aukcione parduodamo Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.

Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

11. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą.

Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

12. Dėl pritarimo projektams, jų finansavimo ir įgaliojimų suteikimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

13. Dėl kredito administravimo mokesčio UAB „Trakų šilumos tinklams“ nustatymo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. S1-168 patvirtinto mokesčio už formalųjį švietimą, papildantį ir neformalųjį vaikų švietimą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

15. Dėl Trakų rajono Lentvario pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

16. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

17. Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus bei mokinių skaičiaus jose 2019–2020 mokslo metams nustatymo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

18. Dėl Trakų rajono savivaldybės įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, išlaidų maitinimui, medikamentams, slaugai, asmens higienos priemonėms, patalynei ir aprangai finansinio normatyvo nustatymo ir patvirtinimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

19. Dėl turto perdavimo Trakų pradinei mokyklai.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

20. Dėl VšĮ Trakų kultūros rūmų teikiamų paslaugų minimalių įkainių patvirtinimo.

Teikia Renata Kurmin, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

21. Dėl žemės ūkio subjektų dalinio atleidimo nuo žemės mokesčio.

Teikia Arūnas Dzigas, Žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjas.

22. Dėl Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koregavimo sprendinių tvirtinimo.

Teikia Aivaras Trainovičius, Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas.

23. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.

24. Dėl Trakų rajono nepilnamečių vaikų ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

25. Dėl pritarimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 08.4.2-esfa-v-617-01-0001 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

26. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

27. Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių sąmatos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

28. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

29. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

30. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

31. Dėl Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės komandiruotės.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

32. Paklausimai. Informacija.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image