*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas Modernizuojamų daugiabučių spalvinių sprendimų derinimas
Paslaugos apibūdinimas

Vizualiniai sprendimai yra svarbi kompleksinės daugiabučių modernizacijos sudedamoji dalis, reikšmingai prisidedanti prie daugiabučių kvartalų bei istoriškai - kultūriškai svarbaus Trakų rajono savivaldybėje pokyčio.
Prieš teikiant prašymą specialiesiems reikalavimams gauti pateikti suderintus spalvinius sprendinius.

Fasadų spalvinius, tūrinius sprendinius derinti prie gretimo užstatymo, atsižvelgiant į aplinkinio užstatymo buvusią ir esamą architektūrinę koncepciją, aplinkos kraštovaizdžio nesumenkinant ir neužgožiant esamos kraštovaizdžio vertybės.
Parengti balkonų įstiklinimo sprendinius pagal vieningą projektą, atsižvelgiant į aplinkinio užstatymo buvusią ir esamą architektūrinę koncepciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

Informacija ir dokumentai, kuriuos pateikti:


1-Laisvos formos prašymą;
2-Įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo;
3-esamos situacijos fotofiksaciją;
4-Kadastrinių matavimų bylos ištrauką-planus/-ą;
5-Projektiniai pasiūlymai-fasadų spalvinius sprendinius (nemažiau trijų variantų);
6- Kiti pareiškėjo aktuali informacija;

Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai

Natalja Ivanova, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 528) 41024
natalja.ivanova@trakai.lt

Papildoma informacija

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el.paštu dokumentai@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image