*alt_site_homepage_image*

Dėl socialinės pašalpos, kompensacijų ir vienkartinės socialinės paramos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistą socialiniam darbui arba į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį (Birutės g. 28, Trakai).

Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į Trakų rajono savivaldybės administraciją, jeigu nuomojamas būstas yra Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, piniginės socialinės paramos mokėjimas pratęsiamas be atskiro prašymo skirti piniginę socialinę paramą (asmuo paskambina telefonu, kreipėsi elektroniniu paštu ir pan.), jeigu asmuo (šeima) turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki mėnesio, kurį šalyje atšaukiama ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo terminai, pabaigos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti ir prašymo-paraiškos priedai (pateikiama atsižvelgiant į aplinkybes); SP-1 forma; SP-2 forma; SP-4+forma PINIGINE PARAMA nuo 2021-06; SP-4-formos 1 priedas; SP-4-formos 2 priedas; SP-4-formos 3 priedas; SP-4-formos 4 priedas; SP-4-formos 5 priedas; SP-4-formos 6 priedas;
  3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų; darbo-uzmokescio-forma pat 2017 m. SADM įsakymu
  4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image