Iš viso rezultatų:

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Š. m. lapkričio 12 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje (303 kab.), Vilniuje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama svarstyti:

1. Jiezno motorinio malūno (44242), esančio J. Basanavičiaus g. 26, Prienuose įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas.

2. Namo (43847), Žemaitijos g. 3, Vilniuje įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas.

3. Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šv. Benedikto bažnyčios ir benediktinų vienuolyno statinių komplekso Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šv. Benedikto bažnyčios (42396), esančios Trakų rajono sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Pilies g. 1, vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.

4. Daugirdų šeimos kapo koplyčios (10542), esančios Vytauto g., Ariogalos m., Raseinių raj. vizualinio apsaugos pozonio apibrėžimo klausimas.

5. Verkių dvaro sodybos paviljono (24995), esančio Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniuje vertingųjų savybių tikslinimo klausimas. 

6. Šalčininkų dvaro sodybos pirmo kumetyno (36515), esančio Plento g. 6, Šalčininkuose vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.

7. Vilkaviškio geležinkelio stoties pastatų komplekso (25115), susidedančio iš geležinkelio stoties (25116), geležinkelininkų namo (25117), sandėlio (25118) ir tualeto (25119), esančio Stoties g. 5, 7, Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.

8. Marijampolės karinio miestelio kareivinių (41064), esančių Vytauto g. 72, Marijampolės m., Marijampolės sav., vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.

9. Vilkaviškio dvaro sodybos rūmai (880), esančių Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., vertingųjų savybių tikslinimo ir reikšmingumo lygmens pakeitimo klausimas.

10. Radinių, rastų archeologinių tyrimų metu Pylimo g. 4, Vilniuje vertinimo klausimas.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis