*alt_site_homepage_image*

2022 m. birželio 28 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Susisiekimo Ventos vandeniu kelio atkarpos tarp Ventos ir Kražantės upių kanalų kompleksas (u. k. 30735), Kelmės rajono sav., Šiaulių rajono sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo ir apsaugos Ventos ir Dubysos upių jungiamajam kanalui (47476), Šiaulių rajono sav. ir Dubysos upės apeinamajam kanalui (47477), Kelmės rajono sav., suteikimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 30735) - valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga, publikacijomis, kuriuo siūloma keisti kultūros paveldo objekto sandarą iš pavienio į kompleksinį, suteikti apsaugą naujai atskleistoms komplekso dalims – Ventos ir Dubysos upių jungiamajam kanalui (47476) ir Dubysos upės apeinamajam kanalui (47477), nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Trakų senamiesčio (u. k. 17114), Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl namo Trakuose, Vytauto g. 15, statuso keitimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 17114) - valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas pagal Pirmosios nekilojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-02-15 protokolinį sprendimą, kuriuo siūloma pakeisti namo, esančio Trakuose, Vytauto g. 15 statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl namo Liepų g. 41A statuso keitimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 22012) - valstybės saugomas.
Rengėjas - Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas - gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas pagal Pirmosios nekilojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-03-15 protokolinį sprendimą, kuriuo siūloma panaikinti Klaipėdoje, Liepų g. 41A sklype buvusio namo urbanistinės struktūros statinio statusą.

4. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Pakiršinio dvaro sodybos rytų dalies (u. k. 492), Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Pakiršinio k., Parko g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 492) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymą inicijavo UAB „Bioenergija“.
Svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro specialistų parengta išvada, kurioje nesiūloma tikslinti Pakiršinio dvaro sodybos rytų dalies (u. k. 492) teritorijos ribų, nes jos apibrėžtos remiantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 17 punkto nuostata.
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Brandeliškių vandens malūno (u. k. 1763), Vilniaus rajono sav., Dūkštų sen., Brandeliškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 1763) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija bei istoriniais šaltiniais, kuriuo siūloma patikslinti Brandeliškių vandens malūno (u. k. 1763), Vilniaus rajono sav., Dūkštų sen., Brandeliškių k., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lazdininkų vėjo malūno (u. k. 16632), Kretingos rajono sav., Lazdininkų k., Gintaro g. 44, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 16632) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografija bei literatūra, kuriuo siūloma patikslinti Lazdininkų vėjo malūno (u. k. 16623), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Lazdininkų k., Gintaro g. 44, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, regioninė reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos Vėjo malūnui su technologine įranga (u. k. 23169) ir jo kompleksinei daliai – tecnologinei įrangai (u. k. 23170), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Lazdininkų k., Gintaro g. 44, panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 23169, objekto u. k. 23170) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gauti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai, kuriais siūloma panaikinti apsaugą Vėjo malūno su technologine įranga kompleksui (u. k. 23169) ir jo kompleksinei daliai – technologinei įrangai (u. k. 23170), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Lazdininkų k., Gintaro g. 44, nes į kompleksą įeinančią dalį – Vėjo malūną (u. k. 16632) siūloma nustatyti pavieniu kultūros paveldo objektu - Lazdininkų vėjo malūnu (u. k. 16632), o kitą kompleksinę dalį – technologinę įrangą (u. k. 23170) siūloma nustatyti jo vertingąja savybe. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Klaipėdos švyturio statinių kompleksui (47391), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Burių g. 9, suteikimo.
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografija, brėžiniais bei literatūra, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Klaipėdos švyturio statinių kompleksui (47391), Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos m., Burių g. 9, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vilniaus šokolado fabriko „Viktorija“ pastatų kompleksui (47420), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mindaugo g. 19-Šaltinių g. 3, suteikimo.

Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografija, literatūra, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Vilniaus šokolado fabriko „Viktorija“ pastatų kompleksui (47420), sudarytam iš Pirmo pastato (47343) ir Antro pastato (47321), nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

10. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčios (u. k. 1748), Utenos rajono sav., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., B. Radzevičiaus g. 23, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 1748) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis, kuriuo siūloma nustatyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
11. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 602), Šalčininkų rajono sav., Turgelių sen., Vilkiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 602) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis, kuriuo siūloma į kompleksą įtraukti, suteikiant apsaugą, Parko fragmentus (44992), nustatyti jiems vertingąsias savybes. Taip pat siūloma patikslinti kompleksinio objekto teritorijos ribas, jas padidinant Š ir ŠV dalyse (pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-04-20 nutarimą). Siūloma nustatyti Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 602) vertingąja savybe pirmo kluono vietą.

12. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų pirmam kluonui (u. k. 36766), Šalčininkų rajono sav., Turgelių sen., Vilkiškių k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 36766) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma naikinti apsaugą Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų pirmam kluonui (u. k. 36766), Šalčininkų rajono sav., Turgelių sen., Vilkiškių k., nes jis nebeatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimų, keliamų kultūros paveldo objektui.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image