*alt_site_homepage_image*

2022 m. vasario 15 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (u. k. 752), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Objekto (u. k. 752) statusas – valstybės saugomas.
Svarstymo pagrindas – apskaitos dokumentų patikslinimą inicijavo Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Pateikta (archeologinių, architektūrinių, polichrominių) tyrimų medžiaga.
Akto projektu siūloma, remiantis archeologiniais tyrimais, patikslinti Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (u. k. 752), esančio Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes (vertingąją savybę „šiaurės rytų paviljono vieta“ keičiant į „šiaurės rytų paviljono liekanos“, patikslinant susiformavusio kultūrinio sluoksnio apibūdinimą, papildomai vertingąja teritorijos savybe nustatant ŠR teritorijos dalyje išlikusią plytų mūro tvoros dalį). Pirmo rytų korpuso (u. k. 10375) vertingosios savybės tikslinamos, remiantis 2014 ir 2020 m. šiame korpuse atliktais archeologiniais, architektūriniais, polichrominiais tyrimais.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Objekto (u. k. 22012) statusas – valstybės saugomas.
Svarstymo pagrindas – apskaitos dokumentų patikslinimą inicijavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, „Klaipėdos miestiečių draugija“.
Akto projektu siūloma patikslinti Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes (papildant vertingąją savybę „7.2.1.5 keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos“, ja įvardijant „Naujosios Uosto gatvės PV pusės atšakos, prasidedančios tarp pastatų Naujoji Uosto g. Nr. 3, 5, besitęsiančios iki Kuršių marių, vietą ir tašytų akmenų grindinio fragmentus tarp pastatų Naujoji Uosto g. Nr. 3, 5“ bei papildant akto priedu Nr. 6 – funkcinė įranga, patikslinant kultūros paveldo vietovės apibrėžtų teritorijos ribų plano 40, 41 lapus.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios pastatų ir kapų komplekso (u. k. 42917), Pasvalio rajono sav., Joniškėlio miesto sen., Joniškėlio m., Vytauto g. 5, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo (dėl vizualinės apsaugos pozonio ribų panaikinimo).

Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Objekto (u. k. 42917) statusas – registrinis.
Svarstymo pagrindas – apskaitos dokumentų patikslinimą inicijavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Akto projektu siūloma patikslinti Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios pastatų ir kapų komplekso (u. k. 42917), Pasvalio rajono sav., Joniškėlio miesto sen., Joniškėlio m., Vytauto g. 5, duomenis Kultūros vertybių registre, panaikinat vizualinės apsaugos pozonio ribas, nes objekto statusas – registrinis, taip pat panaikinant apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane žymą „PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro <...> įsakymu Nr. <...>“.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Daugirdų šeimos kapo koplyčios (u. k. 10542), Raseinių rajono sav., Ariogalos miesto sen., Ariogalos m., Vytauto g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Objekto (u. k. 10542) statusas – registrinis.
Svarstymo pagrindas – akto projektas parengtas pagal 2021 m. Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Akto projektu siūloma patikslinti Daugirdų šeimos kapo koplyčios (u. k. 10542), Raseinių rajono sav., Ariogalos miesto sen., Ariogalos m., Vytauto g., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant ir papildant vertingąsias savybes pagal architektūrinius ir polichrominiu tyrimus.

5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl namo, esančio Vilniuje, Naugarduko g. 15, statuso keitimo).

Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Objekto (u. k. 33653) statusas – registrinis.
Svarstymo pagrindas – gautas pareiškėjo V. L. kreipimasis dėl namo, esančio Vilniuje, Naugarduko g. 15, statuso kultūros paveldo vietovės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte keitimo iš „vertingųjų savybių požymių turinčio“ į „urbanistinės struktūros statinį“. Pridedama medžiaga (Vilniaus miesto savivaldybės sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-12-10 protokolinis sprendimas (protokolo Nr. 9-175/21(2.1.57-KPA), fotofiksacija, brėžiniai ir kt.).

6. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Trakų senamiesčio (u. k. 17114), Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl namo, esančio Trakuose, Vytauto g. 15, statuso keitimo).

Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Objekto (u. k. 17114) statusas – valstybės saugomas.
Svarstymo pagrindas – gautas pareiškėjo M. S. kreipimasis dėl namo, esančio Trakuose, Vytauto g. 15, statuso kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (u. k. 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte keitimo iš „vertingųjų savybių požymių turinčio“ į „urbanistinės struktūros statinį“. Pridedama medžiaga (ikonografija, fotofiksacija, brėžiniai ir kt. medžiaga).

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image