*alt_site_homepage_image*

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-08-24 nuotolinis posėdis

2021 m. rugpjūčio 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Rykantų Švč. Trejybės statinių kompleksui (45557), esančiam Trakų rajono sav., Lentvario sen., Rykantų k., suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas (kompleksinės dalies – Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. 1023)) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Rykantų Švč. Trejybės statinių kompleksui (45557) ir varpinei (45558) bei patikslinti Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. 1023) vertingąsias savybes.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Mažųjų Radvilų rūmų (u. k. 644), esančių Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 41, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – paminklas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis 2021 m. atliktų istorinių, archeologinių ir architektūrinių tyrimų medžiaga.

Akto projektu siūloma tikslinti Mažųjų Radvilų rūmų (u. k. 644) pavadinimą, keičiant jį į „Rūmai“, patikslinti vertingąsias savybes, teritorijos ribas.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Petro Cvirkos paminklui (u. k. 7286), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g., netaikymo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu, remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021-07-12 įsakymo Nr. ĮV-876 „Dėl kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 10.4. papunkčiu, siūloma netaikyti apsaugos Petro Cvirkos paminklui (u. k. 7286).

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vilniaus m. Pylimo, Pamėnkalnio gatvių skverui (46671), esančiam Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g., suteikimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija bei istoriniais šaltiniais.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Vilniaus m. Pylimo, Pamėnkalnio gatvių skverui (u. k. 46671), nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image