Iš viso rezultatų:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-10-13 posėdis

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-10-13 posėdis

2020 m. spalio 13 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Namui (u. k. 10639), Vilniaus m., Paribio g. 49, apsaugos netaikymo klausimas.
  2. Siūlomam įrašyti į Kultūros vertybių registrą namų kompleksui, Vilniaus m., Pylimo g. 60, 62, 64, reikšmingumo lygmens nustatymo klausimas.
  3. Trakų senamiesčio (u. k. 17114), Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., vertingųjų savybių tikslinio klausimas.
  4. Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų (u. k. 24972), Vilniaus m., Žalioji a. 2A, vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.
  5. Raubonių vandens malūno (u. k. 2399), Pasvalio r. sav, Raubonių k., Taikos g. 5, vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.
  6. Archeologinių tyrimų metu Vilniaus m., Aukštaičių g. 7 sklype, aptiktų statinių liekanų, patenkančių į Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504) teritorijas, vertinimo klausimas.
  7. Šilutės miesto istorinės dalies (u. k. 12331), Šilutės r. sav., Šilutės m., vertingųjų savybių tikslinimo (dėl M. Jankaus gatvėje aptikto XIX a. pab. akmeninio grindinio) klausimas.
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis