Iš viso rezultatų:

Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą

Informacinis pranešimas

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Agrogeolita", Maumedžių g. 9-17, LT-08307, Vilnius, įmonės kodas 304473436, tel. 8-5-2108771, +370-699-76719, el. paštas: petras@ekspertubiuras.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178, faks. +370 (5) 2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Kerėplio ežero sapropelio telkinyje ir dirvų melioranto iš sapropelio gamyba. PŪV vieta Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Onuškio sen., Jurgionių k., Kerėplio ež.
4. PAV ataskaitą nagrinės: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Susipažinti su PAV ataskaita galima internetinėje svetainėje: https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-lt/pav-viesinimas-lt.
6. PAV ataskaita bus eksponuojama: nuo 2020-05-19 d. Onuškio seniūnijoje, Daugų g. 2, LT-21213, Onuškis, Trakų r. sav., tel. + 370 (528) 62218 ir UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178 (08:00 – 17:00 val., d.d., iki 2020-06-22 d.).
7. Pasiūlymus teikti PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo pradžios 2020-06-22 d. PAV dokumentų rengėjui UAB „GJ Magma“. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai viso PAV proceso metu.
8. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2020-06-22 d., 18 val. Onuškio seniūnijoje, Daugų g. 2, LT-21213, Onuškis, Trakų r. sav.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis