*alt_site_homepage_image*

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. P3E - 123 skirtos lėšos 

Trakų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo iniciatyvoms bei projektams

Finansuojami projektai čia:

 Kviečiame įvardintų projektų vykdytojus pasirašyti 2022 metų Jaunimo iniciatyvų/projektų finansavimo sutartį (6 priedas)  su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iki 2022 m. gegužės 23 d. Prašome užpildytą, pasirašytą, sutartį (2 egz.) pristatyti į savivaldybę, jaunimo reikalų koordinatorei.

Įgyvendinus iniciatyvą ar projektą Trakų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorei pateikti detalią Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą projekto ar iniciatyvos  veiklos įvykdymo ataskaitą (8 priedas), projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašą (9 priedas),  Savivaldybės administracijos apskaitos skyriui pateikti užpildytą finansinės ataskaitos formą (forma Nr.2). Visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip  iki 2022 m. gruodžio 15 d. 

Dokumentai:

 • Jaunimo iniciatyvų/projektų finansavimo sutarties forma (6 priedas);
 • Veiklos įvykdymo ataskaitos forma (8 priedas);
 • Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašo forma (9 priedas);
 • Finansinės ataskaitos forma_f2 (forma Nr.2).

 

 

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. P2E-314 skelbiamas Trakų rajono savivaldybės 

2022 Jaunimo iniciatyvų, projektų finansavimo konkursas!!!

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes ir iniciatyvius jaunuolius teikti paraiškas 2022 metų Jaunimo iniciatyvų, projektų finansavimo konkursui.

Konkurso įgyvendinimo paprogramės:

 • Trakų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių jaunimo projektų konkursas.
 • Trakų rajono jaunimo iniciatyvų konkursas (skirta jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms).

Konkurso tikslai:

 • Stiprinti ir paremti aktyvias Trakų rajone veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ar neformalias jaunimo grupes, skatinti jų veiklos tęstinumą, teikiant finansavimą, padėti spręsti jaunimui aktualias problemas.
 • Skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.
 • Skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių veiklas skirtas Trakų miesto 700 metų jubiliejui.
 • Skatinti vykdyti jaunimo, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių veiklas skirtas Jaunimo metams minėti

Konkurso uždaviniai:

 • Skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi, neformalių jaunimo grupių kūrimąsi.
 • Skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą.
 • Stiprinti Trakų rajono mokyklų mokinių savivaldas.
 • Skatinti savanorystę.
 • Skatinti jaunų žmonių socialines kompetencijas, kultūrinių, socialinių ir visuomenės grupių toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į įgyvendinamus jaunimo projektus ar jaunimo iniciatyvas;
 • Stiprinti jaunimo organizacijas ir skatinti jų bendradarbiavimą.
 • Plėtoti jaunimo iniciatyvą ir užimtumą.

Paraiškos priimamos:

 • Paraiškos teikiamos Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vytauto g. 33, Trakai, iki balandžio 15 d. imtinai. 

Pastaba: neformalios jaunimo grupės, su jaunimu dirbančios ir jaunimo organizacijos jaunimo iniciatyvų konkursui paraiškas gali teikti iki einamųjų metų spalio 1 d. Konkursas vyksta tol, kol Savivaldybės biudžete yra lėšų, numatytų jaunimo iniciatyvoms finansuoti.

 • Elektroninę paraiškos versiją *PDF formatu su lydraščiu, pateikti paštu dokumentai@trakai.lt, Jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkursui, ne vėliau, nei skelbime nurodytą galutinę projektų pateikimo dieną.

Konkurso dokumentai:

Kilus klausimų, galite kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę (tel. nr. 8 528 70475, el.paštas: aukse.podrezaite@trakai.lt )

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image