*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT21106 Trakai.

Planavimo iniciatorius: UAB "Benum", įm. kodas 306075429, adresas Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius, atstovaujama direktorės Danutos Jankauskienės.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Žemės sklypų (kad. Nr. 7970/0003:1815, kad. Nr. 7970/0003:1814, kad. Nr. 7970/0003:1816, kad. Nr. 7970/0003:1129, kad. Nr. 7970/0003:1817, kad. Nr. 7970/0003:1130, kad. Nr. 7970/0003:1818, kad. Nr. 7970/0003:1819, kad. Nr. 7970/0003:1820, kad. Nr. 7970/0003:1821), esančių Trakų r. sav., senųjų Trakų sen., Turgaičių k., Svajonių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, sujungimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 6,5600 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymas Nr. P2E-907 "Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222 keitimo"

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-22-773.

Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-28 iki 2023-04-11 imtinai Senųjų Trakų seniūnijoje, Vytauto g. 33, Trakai, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-79-22-773), Trakų rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.trakai.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. 8 657 83428. 

Detaliojo plano projektas 2023-04-12, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime. 

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-04-12, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/77478624391?pwd=4Epq1c6YppZbbr0WenbEhXiyo9Bv5g.1 

 

Meeting ID: 774 7862 4391 

 

Passcode: z64LZT

 

 

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-04-12, laikas 16.30 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/78253855427?pwd=adZyYbxHlLNbW5yUwroej9hXmedwBe.1 

 

Meeting ID: 782 5385 5427 

 

Passcode: 2RkS9h

 

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-04-11 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-04-12, 16 val., 16.30 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Pridedama:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Brėžinys

  

 

PV Asta Kariniauskienė

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image