*alt_site_homepage_image*

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. P2E-665, „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0002:17, detaliojo plano, reg. Nr. T00081994, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, koregavimo“; 2020-09-30 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. T12-53.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, įm.k. 181626536, Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 58300, el.p. direktorius@trakai.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys – L. Z., V. Z., A. Z., N. B.

Detaliojo plano rengėjas: projektavimo įmonė UAB „Trakuva“, Vytauto g. 16, Trakai. Tel: (8528) 55350, el.p. info@trakuva.lt, TPV Filomena Kvedaravičienė +37069965971.

Teritorija, kurioje koreguojamas detalusis planas – 8,6000 ha, žemės sklypas, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, kadastro Nr. 7940/0002:17

Planavimo tikslai – Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų ribų, plotų ir koordinačių tikslinimas (klaidų taisymas), nustatant juose specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus, privalomuosius reglamentus ir žemės naudojimo būdus, infrastruktūros žemės sklypo dalijimas į du žemės sklypus, išskiriant kelią, esantį valstybinėje žemėje.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr.: K-VT-79-20-510.

Su koreguojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-10-13 iki 2021-10-27: Trakų rajono savivaldybės patalpose, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (Nr.
K-VT-79-20-510), Trakų seniūnijos patalpose, esančiose Vytauto g. 33, Trakai ir rengėjos UAB „Trakuva“ patalpose, Vytauto g. 16, Trakai, informacija telefonu (8528) 55350, mob.tel. 869965971, el.p. info@trakuva.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą) teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) iki 2021-10-27.

Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image