*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA apie rengiamą žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastrinis Nr. 7940/0006:520, detaliojo plano, pertvarkyto formavimo pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimą (statinių statybos zoną, statybos ribą, servitutus, susisiekimo komunikacijas) žemės sklype, esančiame Saulės g. 36, Naujojo Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., (kadastro Nr. 7940/0006:596). 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2011-08-04 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kadastrinis Nr. 7940/0006:520, detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. P2-766.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, 21106, Trakai.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 Planuojama teritorija: Saulės g. 36, Naujojo Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., (kadastro Nr. 7940/0006:596). Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Saulės g. 36, Naujojo Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., (kadastro Nr. 7940/0006:596), statinių statybos zoną, statybos ribas, servitutus, susisiekimo komunikacijas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-11-30 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.trakai.lt ); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Pridedama

  1. Aiškinamasis raštas.
  2. Statinių statybos zonos, statybos ribų, servitutų, susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo / išvažiavimo) koregavimo brėžinys.

PV Gražina Meidutė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image