*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA apie rengiamą statybos zonų ir statybos ribų ir inžinerinių tinklų, servitutų ir susisiekimo komunikacijų koregavimas besiribojančiuose žemės sklypuose sklypuose Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr.4, esančiuose Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav. (kadastro Nr. 7940/0006:236, 7940/0006:399, 7940/0006:398, 7940/0006:400).

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2005-04-28 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 7940/0006:236) Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. S1-141 (TPD Nr. T00044795) ir 2004-09-30 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 7940/0006:237) Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. S1-280, (TPD Nr. T00044447).

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, 21106, Trakai.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planuojama teritorija: Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., (kadastro Nr. 7940/0006:236, 7940/0006:399, 7940/0006:398, 7940/0006:400).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos zonas ir statybos ribas ir inžinerinius tinklus, servitutus ir susisiekimo komunikacijas sklypuose, esančiuose Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-01-04 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.trakai.lt ); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Pridedama

1. Aiškinamasis raštas.

2. Brėžinys su koreguojama statinių statybos zona, statybos riba, inžineriniais tinklais, susisiekimo komunikacijomis ir servitutais žemės sklypuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4.

PV Gražina Meidutė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image