*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k., kadastro Nr. 7940/0003:285, ir Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:51, detaliojo plano, reg. Nr. T00073870 (toliau – Detalusis planas), koregavimas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-23-925 (www.tpdris.lt).

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai. dokumentai@trakai.lt

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB ,,Projektavimas“, projekto vadovas Tadas Markilevičius, atestato Nr. TPV0071, el. paštas: tadas@uabprojektavimas.lt, tel Nr. +370 676 37738.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas Nr. P2E-545 ,,Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k., kadastro Nr. 7940/0003:285, ir Lentvario sen., Selioviškių k., kadastro Nr. 7940/0003:51, detaliojo plano, reg. Nr. T00073870 (toliau – Detalusis planas), koregavimo“.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – koreguoti detaliajame plane suprojektuotų žemės sklypų Nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ribas, plotus, privalomuosius reikalavimus, numatyti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-23-925.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

ĮSAKYMAS

INICIJAVIMO SUTARTIS

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image