*alt_site_homepage_image*

Detaliojo plano koregavimo tikslai – statybos ribos ir statybos zonos, servitutų ir paviršinio vandens apsaugos juostos plotų keitimas.

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Vytauto g. 33, 21106 Trakai, el. p. dokumentai@trakai.lt

Planavimo iniciatoriai- fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB,,Archlinija", į. k. 302520369, Vytauto g. 53, 21105 Trakai, tel. +370 61000927. el. p. ramune.valanciute@gmail.com. Projekto vadovė Ramunė Valančiūtė.

Planuojama teritorija:

- Trakų r. sav., Trakų sen., Meiluškių k., 39A, kad. Nr. 7984/0005:450.

-Trakų r. sav., Trakų sen., Meiluškių k., kad. Nr. 7984/0005:449.

- Trakų r. sav., Trakų sen., Meiluškių k., kad. Nr. 7984/0005:448.

-Trakų r. sav., Trakų sen., Meiluškių k., kad. Nr. 7984/0005:447.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka - supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu galima - nuo 2023-12-28  iki 2024-01-11 (dešimt darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.trakai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt., detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Vytauto g. 53, Trakuose, darbo dienomis, iš anksto suderinus telefonu +370 61000927.

Vieša ekspozicija nuo 2024-01-05  iki 2024-01-11, Vytauto g. 53, 21105 Trakai.

Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu, aukščiau nurodytais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image