Iš viso rezultatų:

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Trakų rajono savivaldybėje

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybėje pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) projektas (toliau – Projektas).

Projekto organizatorius – Trakų rajono savivaldybė (Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai, adresas internete www.trakai.lt, teirautis Trakų rajono savivaldybės vyriausiojo architekto (Architektūros skyriaus vedėjo) Povilo Montvilos, tel. (8 528) 58 311, el. p. povilas.montvila@trakai.lt arba Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Antano Česlausko, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt).

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus projekto dalies vadovės Zitos Bagdonienės, tel. (8 37) 205587, mob. tel. 8620 58769, faks. (8 37) 205 227, el. paštas zita.bagdoniene@kelprojektas.lt).

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 1P-187-(1.3.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyrelyje „Teisinė informacija“ ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, paslaugos Nr. ZPVP-20118).

Projekto teritorija: Narezkų, Senųjų Trakų, Žūkų kaimuose (Senųjų Trakų kadastro vietovėje), Babriškių, Žaizdrių (Žaizdrių kadastro vietovėje) ir Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, esanti apie 268 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1P-187-(1.3.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) procedūros pradžios“.

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-157 ,,Dėl Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir/ar dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimo susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-20118.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėse.

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrių informacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis