Iš viso rezultatų:

Informacija apie patvirtintus Padvariškių, Blagodatnos pilkapynų (unikalūs kodai Kultūros vertybių registre – 3513, 16459) ir Padvariškių pilkapio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16460) individualius apsaugos reglamentus

Vadovaujantis Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo 24 punkto nuostatomis, informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2015-07-29 tvirtinimo aktais Nr., LRV-137, 138 ir 139 patvirtino Padvariškių, Blagodatnos pilkapynų (unikalūs kodai Kultūros vertybių registre – 3513, 16459) ir Padvariškių pilkapio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16460) individualius apsaugos reglamentus. Šiais reglamentais minėtiems pilkapynams ir pilkapiui nustatyti apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniai bei, vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-05 nutarimu Nr. 1025, nuostatomis, panaikintas vizualinės apsaugos pozonis. Aukščiau išvardintų objektų individualių apsaugos reglamentų el. kopijos pateikiamos Kultūros vertybių registre, prie kiekvieno kultūros paveldo objekto aprašymo, skiltyje „Dokumentai“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis