Iš viso rezultatų:

Informacija apie parengtą trakų miesto aplinkkelio koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

Informuojame, kad yra parengta Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. 
 
Planavimo pagrindas - Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimas (Nr. S1-261) Dėl Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano rengimo.
 
Plano rengimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 51 527, faksas (8 528) 53 140, www.trakai.lt, el. p. info@trakai.lt.
 
Plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186
faksas: (8 37) 205227.
Projekto vadovas – Arvydas Domatas, tel. (8 37) 302532, el. p. arvydas.domatas@kelprojektas.lt.
 
SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Kelprojektas“, Susisiekimo komunikacijų plėtros ir aplinkosaugos skyrius, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, faksas: (8 37) 205227. Kontaktinis asmuo – Darius Šaliūnas, tel. (8 37) 205419, el. p. darius.saliunas@kelprojektas.lt. 
 
Supažindinimo tvarka: su parengta Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita visuomenė gali susipažinti Trakų rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakuose ir UAB „Kelprojektas“, Susisiekimo komunikacijų plėtros ir aplinkosaugos skyriuje, I. Kanto g.25, LT-44296 Kaune, taip pat internetiniuose tinklapiuose: www.trakai.lt ir www.kelprojektas.lt nuo 2013 m. gruodžio 23 d. iki 2014 m. sausio 31 d. imtinai.
 
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas ir pasiūlymus dėl specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriaus bei plano ir SPAV rengėjo būstinėse.
 
Pasiūlymai teikiami plano rengimo organizatoriui, plano ir SPAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešojo supažindinimo pabaigos. Po viešojo supažindinimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.
 
Visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu nurodydami vardą, pavardę adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. 
 
Viešas supažindinimas su specialiojo plano koncepcija bei SPAV ataskaita įvyks 2014 m. sausio 31 d., 10 val., Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis