*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI TRAKŲ RAJONO AUKŠTADVARIO MIESTELYJE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Trakų rajono Aukštadvario miestelyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB „Trakų šilumos tinklai“, Maironio g. 11, LT-21112 Trakai, tel. 8 528 52552, faks. 8 528 55246, el.p. administratore@trakusilumostinklai.lt, interneto svetainės adresas: www.trakusilumostinklai.lt.

Plano rengėjas – MB „Tigema“, Pikulo g. 182-2, Kaunas, tel. 868450955, el.p. info@tigema.lt, interneto svetainės adresas: www.tigema.lt.

Plano rengimo pagrindas – UAB „Trakų šilumos tinklai“ ir MB „Tigema“ 2023-07-07 paslaugų sutartis Nr. PT1.5- 51.

Plano tikslas – vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu parengti Trakų rajono Aukštadvario miestelyje esančių šilumos perdavimo tinklų ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą.

Daugiau informacijos – čia

Taip pat – nuorodoje

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image