Iš viso rezultatų:

Informacija apie Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Plano rengimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33, LT- 21106, Trakai, Tel. (8 528) 58 300, direktorius@trakai.lt, www.trakai.lt 
   
Plano pavadinimas: Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (specialusis planas).
  
Plano tikslas: parengti Lentvario miesto dalies ties pagrindine geležinkelio pervaža susisiekimo komunikacijų inžinierinės infrastruktūros vystymo planą numatant vieno lygio geležinkelio pervažos pertvarkymą į skirtingų lygių.
  
Priimtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos sprendimas ir motyvai: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. P2-1285 priimtas sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Motyvai – visi strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektai pateikė išvadas, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
  
Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano ar programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu susipažinti galima: Trakų rajono savivaldybėje, Architektūros skyriuje 221 kab., Vytauto g. 33, LT- 21106, Trakai, Tel. (8 528) 58 311, Tel. (8 528) 58 312.
  
Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma
  
Specialiojo plano SPAV atrankos dokumentas:

Tekstinė dalis

Priedai Nr. 1-6

Priedas Nr. 7

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis