Iš viso rezultatų:

Skatinamosios jaunimo stipendijos

Kviečiame studentus teikti prašymus gauti Trakų rajono savivaldybės skatinamąją stipendiją!

Skatinamąją stipendiją gali gauti studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • semestro egzaminų (įskaitų) rezultatų vidurkis ne žemesnis kaip 8,5 balai (pirmojo kurso studentams vidurkis skaičiuojamas pagal bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato (jo priedo) arba kitos baigtos mokyklos įvertinimus);
  • gauna socialinę pašalpą arba pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra ne didesnės nei 250 eurų.

Rudens (I) semestrui – nuo spalio mėn. 1 d. iki lapkričio 30 d. reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją;
  • prašymą;
  • fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį), o pirmojo kurso studentams – bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato ir jo priedo kopijas ir fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie studijas;
  • pažymą iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus apie gaunamą socialinę paramą;

Jeigu Pareiškėjas negali pateikti pažymos apie gaunamą socialinę paramą, tai jis turi pateikti sekančius dokumentus:

  • pažymą apie šeimos sudėtį;
  • pažymas apie visas šeimos narių pajamas, gautas už 3 paskutinius mėnesius (pavasario semestruigruodis, sausis, vasaris; rudens semestruiliepa, rugpjūtis, rugsėjis);
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

Dokumentus pateikti Jaunimo reikalų koordinatorei Auksei Podrezaitei (arba el. paštu aukse.podrezaite@trakai.lt, arba atnešti į Trakų rajono savivaldybės administraciją, 310 kab.).

 

Skatinamųjų stipendijų nuostatai čia

Prašymas čia

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis