*alt_site_homepage_image*

Kviečiame studentus teikti prašymus gauti Trakų rajono savivaldybės skatinamąją stipendiją!

Skatinamąją stipendiją gali gauti studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • paskutinio semestro egzaminų (įskaitų) rezultatų vidurkis ne žemesnis kaip 8,5 balai (pirmojo kurso studentams vidurkis skaičiuojamas pagal bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato (jo priedo) arba kitos baigtos mokyklos įvertinimus);
  • gauna socialinę pašalpą arba pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra ne didesnės nei 250 eurų.

Pareiškėjas iki nustatytos datos (pirmam semestrui nuo spalio 1 d. – iki spalio 31 d., antram semestrui nuo kovo 1 d. – iki kovo 31 d.) pateikia šiuos dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją;
  • prašymą;
  • fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį), o pirmojo kurso studentams – bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato ir jo priedo kopijas ir fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie studijas;
  • pažymą iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus apie gaunamą socialinę paramą;

Jeigu Pareiškėjas negali pateikti pažymos apie gaunamą socialinę paramą, tai jis turi pateikti sekančius dokumentus:

  • pažymą apie šeimos sudėtį;
  • pažymas apie visas šeimos narių pajamas, gautas už 3 paskutinius mėnesius (pavasario semestrui – gruodis, sausis, vasaris; rudens semestrui – liepa, rugpjūtis, rugsėjis);
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

Pareiškėjams, atitinkantiems šiuos reikalavimus, semestrui gali būti skiriama iki 400,00 Eur dydžio stipendija. Stipendijų dydis kiekvienais metais priklauso nuo Pareiškėjų skaičiaus ir nuo einamųjų metų savivaldybės biudžeto galimybių. Skirta skatinamoji stipendija pervedama pareiškėjui į jo asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą.

Dokumentai teikiami š. m. spalio 1-31 d. el. paštu aukse.podrezaite@trakai.lt

 

Dokumentai ir formos:

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image