*alt_site_homepage_image*
  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams; SP-1 forma; SP-11+forma maitinimas NUO 2021-07
  3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
  4. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
  5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
  7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
  8. kiti dokumentai**.

 * Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys ar reikalinga informacija yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose ir savivaldybės administracija minėtus duomenis ir informacija gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

** Kiti dokumentai atsižvelgiant į aplinkybes reikalingi paramai skirti.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image