*alt_site_homepage_image*

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0003:98, TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., TURGAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00072222 KEITIMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 7970/0003:98, TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., TURGAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00072222 KEITIMO

2022 m.                 d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą:

  1. P r i t a r i u  planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222 (toliau – Detalusis planas), keitimui.
  2. O r g a n i z u o j u  žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222 (toliau – Detalusis planas), keitimą. Planavimo tikslai – sujungti žemės sklypus, perdalinti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo režimą, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
  3. Į p a r e i g o j u Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo.
  4. N u r o d a u, kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.
  5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2022-08-12 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image