Iš viso rezultatų:

Parengtas Trakų miesto bendrojo plano koregavimas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr.P2-431 ,,Dėl leidimo koreguoti Trakų miesto bendrojo plano ir teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu'' ir Planavimo darbų programa bendrojo ir detaliojo planavimo dokumentams rengti, patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.P2-431, parengtas Trakų miesto bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33  LT-21106, Trakai, tel.8(528)-58 300 faks. 8(528)-55 524. El. paštas: info@trakai.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5) 212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)212 02 69

El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

Trakų  miesto bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

  • koreguoti Trakų miesto bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.S1-46, sprendinius, nustatant  teritorijai, į kurią patenka žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2183-0333, kadastro Nr. 7977/0002:482, esantis Vytauto g. 90, Trakų m., Trakų r. sav., papildomą žemės naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos (K).

Bendrojo plano rengimo tvarka:

Vadovaujantis planavimo darbų programa bendrojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr.P2-431, nustatyta, kad:

  • Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
  • parengiamajame etape naujos planavimo sąlygos Trakų miesto bendrojo plano koregavimui nerengiamos;
  • rengimo etapo esamos būklės įvertinimo ir bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos nerengiamos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;
  • baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;
  • baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,  tvirtinimas Trakų rajono savivaldybės taryboje.

Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su Trakų miesto bendrojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2016-07-26 iki 2016-08-09 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Trakų rajono savivaldybės administracijoje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33  LT-21106, Trakai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos.  Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis