Iš viso rezultatų:

KPD 4 Vertinimo tarybos 2021-04-07 darbotvarkė

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo", 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos  savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.   Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų internetinėje svetainėje: 2021 m. balandžio 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniuose posėdžiuose numatoma svarstyti: <...>; 5. Strėvos pilkapyno (3505), Trakų r. sav., Trakų sen., Strėvos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo. Papildoma informacija: Statusas: Pilkapynas paskelbtas paminklu. Akto parengimo pagrindas:  Pavedimas Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.  Akto parengimo tikslai/motyvai: Nustatytas vizualinis apsaugos pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų; žemės sklypo savininko prašymas. Aktu siūloma: Vietoje vizualinio apsaugos pozonio, vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, vakarinėje, šiaurinėje, šiaurės rytinėje, rytinėje dalyse siūloma nustatyti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes. <...>. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val. Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis