*alt_site_homepage_image*

informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo", 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos  savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.   Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų internetinėje svetainėje: 2020 m. lapkričio 11 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose, vyksiančiuose nuotoliniu būdu, numatoma svarstyti: <...>; 8. Žvėryno pilkapyno (44981), Trakų r. sav., Paluknio sen., Žvėryno k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl teisinės apsaugos suteikimo; <...> 12. Varnikų piliakalnio (3527), Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo; <...>. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val. Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image