*alt_site_homepage_image*
SVARBI INFORMACIJA DARBDAVIAMS IR JAUNIMUI
 
Dėl didžiulio pateiktų paraiškų skaičiaus stabdoma registracija norinčių dalyvauti Jaunimo užimtumo, verslumo ir integracijos į darbo rinką programoje. Programos aprašas nurodo, kad jeigu dalyvauti priemonėje yra daugiau, nei skirta lėšų,
 
atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus anksčiau – pagal registracijos laiką ir datą.
 
Atsiprašome ir dėkojame už Jūsų aktyvumą!
 
 

 Kvietimas  dalyvauti Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darnbo rinką priemonėje

Trakų rajono savivaldybė pasitvirtino naują jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonę. Darbdaviams, įdarbinusiems jaunuolį nuo 14–29 metų amžiaus pilnu etatu, kompensuojama dalis darbo užmokesčio.

Ši priemonė skirta ne tik darbdaviams, bet ir jaunuoliams, norintiems dirbti ir užsidirbti, įgyti darbinės patirties, bei ugdyti savo darbines ir socialines kompetencijas.

Įgyvendinant šią Priemonę, jauniems asmenims sudarytos galimybės tapti darbo rinkos dalyviais, gauti darbo užmokestį ir integruoti save darbo rinkoje ir „pasimatuoti profesiją“ ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugsėjo 31 d. Jaunuoliai, kurie priemonės įgyvendinimo laikotarpiu yra moksleiviai, ja gali pasinaudoti tik ne ugdymo proceso metu, tai yra vasaros laikotarpiu arba savaitgaliais.

Daugiau informacijos apie priemonę ir registraciją rasite čia. 

Darbdaviai, norintys įdarbinti jaunimą registruojasi nuo 2021 m. kovo 2 iki birželio 1d. http://inx.lv/cmc8

Jaunuoliai, susiradę darbdavį ir su juo suderinę įdarbinimą, atsiunčia Jaunimo reikalų koordinatorei el.paštu daiva.umbrasiene@trakai.lt užpildytą  anketą.  

Iškilus klausimams galite kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Umbrasienę tel: 8 528 70475, el.paštu: daiva.umbrasiene@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image