Iš viso rezultatų:

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas (iki 2021 m.)


AKTUALU VERSLININKAMS!

Vadovaujantis LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Trakų rajono savivaldybės 2020 m. biudžete skirta 286 tūkst. Eur  lėšų verslo plėtros sąlygoms gerinti. Lėšos bus naudojamos Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentuose numatytų pramonės ir sandėliavimo funkcinių zonų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų plėtrai, kurie prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Iš jų bus skirta keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos:

  1. Senųjų Trakų seniūnijos Guopstų kaimo vietinės reikšmės keliui (Pramonės ir Verslo gatvėms) kapitališkai remontuoti;
  2. Trakų rajono savivaldybės Lentvario m. Pramonės gatvės rekonstravimu

Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas - įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.

Visa informacija dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Verslininkams, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai

„DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas
Atmintinės verslininkui, norinčiam gauti paramą iš smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo
Prašymo forma (priedas Nr.1)
Paramos gavėjo anketa (priedas Nr.2)
Paramos gavėjo anketa (priedas Nr.3)

2021 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios fondo nuostatas Skirta parama (Eur)
4 3 2033,03
2020 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios fondo nuostatas Skirta parama (Eur)
4 2 1600,00
2019 m.
Įmonių kreiptąsi  Įmonės atitikusios fondo nuostatas Skirta parama (Eur)
1 1 620,00
2018 m.
Įmonių kreiptąsi  Įmonės atitikusios fondo nuostatas Skirta parama (Eur)
1 1

750,00

Mokesčių lengvatos

„DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2020 METAIS NUSTATYMO“

„DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1E-81 „DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2020 METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO“

„DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2021 METAIS NUSTATYMO“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis