*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės administracijos:

  1. Savivaldybės administracijos direktorius;
  2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  3. Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų vedėjai;
  4. Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų vedėjų pavaduotojai;
  5. Seniūnai ir jų pavaduotojai.

Kitų Trakų rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių:

  1. Savivaldybės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);
  2. Savivaldybės įmonių, kuriose savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuomeniniame akcininkų susirinkime, vadovai ir jų pavaduotojai.

Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį 2017 m. buvo teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį:

  1. Rūdiškių kultūros centro direktoriaus (2017-06-21, Nr. MP3-180);
  2. Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo (2017-07-27, Nr. AP3-3117);
  3. Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriaus (2017-08-09, Nr. MP3-224).
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image