Iš viso rezultatų:

Pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas

Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento organizuojamuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 

10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiam Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema), pasiekiamą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/, privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Svarbu! Konkursuose taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 punktu ir 46 punktu.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.

Rekomenduojame prieš pateikiant prašymą dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje susisiekti su kontaktiniu asmeniu ir pasitikslinti, kokios trukmės laikotarpiui būtų priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas.


Informacinių pranešimų data Skelbimo nr.   Pareigybės pavadinimas
 2021-09-27 10148 Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis