*alt_site_homepage_image*

Socialinė priežiūra – pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas krizių centre, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti; socialinė globa – dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė.

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

SPECIALIĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA

 1. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el. p. soc.paslaugos@trakai.lt). Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt;
 2. Trakų pradinės mokyklos Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius (Birutės g. 42, Trakai), tel. (8 528) 55 586, el. p. [email protected]). Smulkesnę informaciją rasite www.tpm.lt;
 3. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com). Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt;
 4. VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Vilniaus g. 15 b, Trakai, tel. (8 528) 56 250, el. p. trakucentras@gmail.com). Smulkesnę informaciją rasite www.trakucentras.lt;
 5. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Lentvario vaikų dienos centras „Akimirka“ (Bažnyčios g. 18, Lentvaris, tel. 8 699 68 420, el. p. alina.daudiene@gmail.com). Smulkesnę informaciją rasite www.lentvarioparapija.lt;
 6. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. tel. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www. trakuseimoms.lt);
 7. VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ (Perkūnkiemio g. 13, Vilnius, tel. (8 606) 36 650, el. p. info@nuosirdusrupestis.lt);
 8. Trakų rajono neįgaliųjų draugija (Tujų g. 1-38, Lentvaris, tel. (8 670) 38 891, el. p. trakunda@gmail.com);
 9. VšĮ LASS pietvakarių centras (Savanorių pr. 206, Kaunas, tel. (8 377) 31611).

PAGALBA Į NAMUS

Pagalbos į namus paslaugos yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

 1. senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
 2. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 3. kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pas specialistą socialiniam darbui, pagal gyvenamąją vietą, ir užpildyti prašymą-paraišką (SP-8 forma) bei pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje);
 2. pažymas apie asmens ir šeimos narių pajamas;
 3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikį (forma SPP2) kopiją;
 4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą (forma 027a) dėl pagalbos (priežiūros) asmeniui būtinumo;
 5. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 6. kitus dokumentus, patvirtinančius pagalbos į namus paslaugų būtinumą.

Trakų rajono savivaldybėje pagalbos į namus paslaugas teikia:

 1. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el. p. soc.paslaugos@trakai.lt). Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt;
 2. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com). Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt);
 3. VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ (Perkūnkiemio g. 13, Vilnius, tel. (8 606) 36 650, el. p. info@nuosirdusrupestis.lt).

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA (INTEGRALI PAGALBA) ASMENS NAMUOSE

Socialinė globa ir integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys. Paslaugą teikia mobiliosios komandos, kurios naudojasi sukurta technine baze, užtikrinančia profesionalų, kokybišką, efektyvų integralios pagalbos teikimą. Sukurtas integralios pagalbos modelis užtikrina slaugos ir socialinės globos poreikio tenkinimą bei sudaro galimybę šias paslaugas gaunantiems asmenims kuo ilgiau gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės socialinės globos teikimo, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – suteikti kokybiškesnę pagalbą savo artimiesiems bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugų turi kreiptis į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pas specialistą socialiniam darbui, pagal gyvenamąją vietą, užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 3. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko ar kt. pažymėjimai);
 4. neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažyma ar specialiojo poreikio nustatymo pažyma);
 5. jei asmuo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu – teismo sprendimą, nutartį dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
 6. kitus dokumentai pagal poreikį.

Dienos socialinės globos (integralios pagalbos) asmens namuose paslaugas Trakų rajono gyventojams teikia Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el. p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt).

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos paslaugų tarnyboje, adresu Klevų al. 24, Lentvaryje (rekonstruotose ir atnaujintose buvusių Lentvario vaikų globos namų patalpose), nuo 2019 metų gegužės mėnesio pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos šeimoms, turinčioms jaunų žmonių su sunkia negalia, kuriems reikia ypač daug specialistų pagalbos. Šias paslaugas Trakų rajono gyventojams teikia Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el. p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt).

Dienos socialinės globos institucijoje suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikia Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt) ir VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Vilniaus g. 15 b, Trakai, tel. (8 528) 56 250, el. p. trakucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.trakucentras.lt).

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas vaikams su negalia teikia Trakų pradinės mokyklos Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius (Birutės g. 42, Trakai), tel. (8 528) 55 586, el. p. trakupradinemokykla@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.tpm.lt.

ILGALAIKĖ IR TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens pasirinktoje institucijoje. Ilgalaikė socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims. Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens pasirinktoje institucijoje. Ilgalaikė socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims.

Ilgalaikės socialinės globos gavėjai:

 1. senyvo amžiaus asmenys;
 2. suaugę neįgalūs asmenys;
 3. neįgalūs vaikai;
 4. vaikai, netekę tėvų globos.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį:

 1. 80 procentų asmens pajamų;
 2. tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti;
 3. jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Trumpalaikė socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose asmenims, kurių šeimos nariai, globėjai, rūpintojai laikinai, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ar kt.), negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikia nuolatinės priežiūros – neįgaliems suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams, vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant juos integruoti į visuomenę.

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį:

 1.  80 procentų asmens pajamų;
 2. tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos (institucijoje) paslaugų turi kreiptis į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pas specialistą socialiniam darbui, pagal gyvenamąją vietą, užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 3. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko ar kt. pažymėjimai);
 4. neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažyma ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos);
 5. išrašą iš medicinos dokumentų (027/a forma);
 6. jei asmuo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu – teismo sprendimas, nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
 7. kitus dokumentus pagal poreikį.

Sprendimas dėl ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Trakų rajone teikia:

 1. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt);
 2. VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (K. Petrausko a. 16, Onuškis, tel. (8 528) 62 221, el. p. onuskio.ligonine@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.onuskioligonine.lt);
 3. VšĮ Trakų ligoninė (Mindaugo g. 13, Trakai, tel. (8 528) 55 785, el. p. trakuligonine@erdves.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.trakuligonine.lt);
 4. VšĮ „Šv. Domininko namai“ (Technikumo g. 2, Aukštadvaris, tel. (8 528) 59 030, el. p. domininkonamai@gmail.com);
 5. VšĮ „Šv. Jono vaikai“ (Jelščiznos k. 1, Rūdiškių sen.), tel. (8 528) 57 016, el. p. sjvaikai@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.svjonovaikai.lt;
 6. Addere Care palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (Gedimino g. 26A, Trakai, tel. (8-620) 52315, el. p. registracija@adderecare.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.adderecare.com).

Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyrius adresu Birutės g. 28, Trakai, tel. 8 528 58 316, 8 528 48 268, 8 528 51 017.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS

Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos. Paslaugos trukmė: pagal poreikį. Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt). 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ŠEIMOMS

Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties. Paslaugos sudėtis: bendravimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.), pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių, kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo, kineziterapeuto ir kt.). Paslaugos trukmė: pagal poreikį.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), kitos paslaugos. Paslaugos trukmė: neterminuota.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 620 82321, 8 612 87 316, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Paslaugos sudėtis: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušas) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlė) organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas. Paslaugos trukmė: teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 620 82 321, 8 612 87 316, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA

Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Trakų rajone. Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Trakų rajone. Paslaugas gali gauti moteris (šeima), atsidūrusi krizinėje situacijoje: dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis.

Paslaugos sudėtis:

 1. konsultavimas;
 2. tarpininkavimas ir atstovavimas;
 3. bendravimas;
 4. psichologinė pagalba;
 5. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugos trukmė pagal poreikį.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 617 48832, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Pagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems. Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, kitos paslaugos. Paslaugos trukmė: pagal poreikį dienos metu, prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 617 48832, 8 612 87 316, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

APGYVENDINIMAS KRIZIŲ CENTRE

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai. Paslaugos trukmė: iki 12 mėn. ar ilgiau.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 620 82 321, 8 612 87 316, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus. Pagalbos sudėtis: informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas, mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), savitarpio pagalbos grupių organizavimas, kitos paslaugos. Pagalbos trukmė: pagalba teikiama tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 614 17 269, el. p. info@trakuseimoms.ltd.spinkuviene@trakuseimoms.lt; www.trakuseimoms.lt)

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS TĖVŲ NETEKUSIŲ VAIKŲ GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka už vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams nustatyta laikinoji globa (rūpyba) – Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa (rūpyba) – teismo sprendimu (nutartimi).
 2. budintiems globotojams vaiko laikinosios priežiūros laikotarpiu, tuo atveju, kai vaikas, nustačius vaiko apsaugos poreikį, yra apgyvendinamas pas budintį globotoją pasirašius Vaiko laikino apgyvendinimo aktą arba vaiko laikinosios globos (rūpybos) laikotarpiu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskyrus vaikui laikinąją globą (rūpybą).

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų ir skiriami nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos, kol vaikui nustatyta globa (rūpyba) arba budinčiam globotojui nuo vaiko laikinosios priežiūros pas budintį globotoją pradžios, pasirašius Vaiko laikino apgyvendinimo aktą. Vaikus globojančiai šeimai, budintiems globotojams skiriamų pagalbos pinigų suma diferencijuojama atsižvelgiant į globojamų, rūpinamų (prižiūrimų) vienu metu vaikų skaičių ir amžių.

Globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams nustatomi tokie pagalbos pinigai:

 1. už vieno vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą), budinčiam globotojui už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą), už vieną vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 2. už du vaikus – nuo 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį;
 3. už tris ir daugiau vaikų – nuo 9 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų suma papildomai didinama iki 1 BSI dydžiu per mėnesį.

Prašymą skirti pagalbos pinigus globėjas (rūpintojas) pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu Birutės g. 28, Trakai, telefonas pasiteirauti 8 528 58 316.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 2. dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą. Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

ATVEJO VADYBA

Socialinio darbo su šeimomis, auginančiomis nepilnamečius vaikus ir patiriančiomis socialinę riziką Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus. Atvejo vadyba apima vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) (toliau šeima), fizinio asmens, vykdančio vaiko laikinąją priežiūrą atvejo vadybos inicijavimą ir taikymą, atvejo nagrinėjimą, pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimą, kompleksinės pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą. Atvejo vadybą gali inicijuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, vaiko tėvai ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančios ir teikiančios įstaigos, organizacijos, socialinių paslaugų įstaigai, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus koordinuoti atvejo vadybos procesą, raštu pateikdami prašymą dėl atvejo vadybininko paskyrimo.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. P2E-444 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ suteikti įgaliojimai vykdyti Trakų rajone atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus biudžetinei įstaigai Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrui. 

 Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 620 82 321, 8 612 87 316, el. p. info@trakuseimoms.ltwww.trakuseimoms.lt).

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – tai paslaugos kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai), vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai). Paslaugos sudėtis: Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas, mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje. Papildomos paslaugos: palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas, aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas, individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Paslaugas teikia:

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (tel. (8 528) 56250, el. p. trakucentras@gmail.com);

Trakų rajono neįgaliųjų draugija (Tujų g. 1-38, Lentvaris, tel. (8 670) 38891, el. p. trakunda@gmail.com);

VšĮ LASS pietvakarių centras (Savanorių pr. 206, Kaunas, tel. (8 377) 31611).

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

Asmeninės pagalbos paslauga – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų asmeniui gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę į asmeninės pagalbos paslaugas turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti, kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo naudodamiesi Užimtumo tarnybos paslaugomis ir gyvena vieni.

Paslaugos trukmė – paslauga paslaugos gavėjui gali būti teikiama iki 4 valandų per parą / 7 dienas per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikį. Asmeninės pagalbos paslaugų teikimo trukmė – iki 12 mėn.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 1. asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 2. asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
 3. asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 4. Organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
 5. Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
 4. Dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą (pvz., moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Paslaugas teikia:

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (tel. (8 528) 56250, el. p. trakucentras@gmail.com);

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (tel. (8 528) 55 056, el. p. soc.paslaugos@trakai.lt);

Čižiūnų socialinių paslaugų centras (tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com).

Daugiau informacijos tel. (8 528) 48268 arba el. paštu soc.parama@trakai.lt.

 AKREDITUOTA VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGA

 Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga teikiama socialinės rizikos veiksnius patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems vaikams.

 Akredituotų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų tikslas – teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Akredituotų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų uždaviniai:

 1. užtikrinti, kad teikiama vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga atitiktų vaikų ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
 2. kurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos ir bendruomenės veiklose.

Vaikų dienos centrai, vykdydami veiklą:

 1. patalpose, kuriose teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos, užtikrina viešosios tvarkos, darbų saugos, higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
 2. nustato vaikų poreikiams pritaikytą darbo laiką ir vykdo veiklą ne trumpiau kaip 3 dienas per savaitę, ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną;
 3. akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga turi būti teikiama vaikams reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

AKREDITUOTĄ VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ TEIKIA

 1. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijos parapijos „Carito“ Vaikų dienos centras „Akimirka“, Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav., 8 699 68 420, lentvario.akimirka@gmail.com.
 2. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centras „Navininkai“, Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Aukštadvario sen., Trakų r. sav., tel. 8 655 41 414, info@lduk.lt.
 3. Viešosios įstaigos Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ filialo Čižiūnų laikinosios globos centro Vaikų dienos centras „Čižiūnai“, Vilties g. 4, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., tel. 8 699 42 856, atsigrezk@gmail.com.
 4. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Vaikų dienos centras, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., 8 665 14 169, info@trakuseimoms.lt.

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

2023 METAMS

1. TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

1.1. Specialiosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos  kaina

(eurais)

1.

Socialinė priežiūra (pagalba į namus)

75

Iki 10 val. per savaitę

1 valanda

8,00

2.

Dienos socialinė globa asmens namuose*

65

Iki 8 val. per dieną

5 kartai per savaitę

1 valanda

12,00

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

10

8 val. per dieną 5 kartai per savaitę

 

13,00

           

4.

Trumpalaikė socialinė globa (laikinojo atokvėpio paslauga)

 

Pagal poreikį

mėnuo 

950,00

5.

Asmeninis asistentas

iki 10

Iki 4 val. per dieną

1 valanda

10,0

           

2. ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

2.2. Specialiosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos kaina

(eurais)

1.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims)

Iki 5

Iki sutarties        nutraukimo

1 mėnuo

370,00

2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:

   iki 25

Iki sutarties nutraukimo

   
 

2.1. Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia

   

1 mėnuo

1035,00

2.2. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia

   

1 mėnuo

1325,00

3.

Dienos socialinė globa institucijoje (dienos centras):

Iki 5

8 val. per dieną

5 kartai per savaitę

   

3.1.

Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

   

1 diena

1 valanda

40,00

5,00

3.2.

Asmenims su sunkia negalia

   

1 diena

1 valanda

104,00

13,00

4.

Socialinė priežiūra

(pagalba į namus)

Iki 40

Iki 10 val. per savaitę

1 valanda

8,00

3. TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

3.2.Specialiosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo trukmė / dažnumas

Paslaugos kiekis

Paslaugos kaina

(eurais)

1.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Pagal poreikį

1 val.

8,70

2.

Socialinė priežiūra šeimoms

Pagal poreikį

1 val.

8,70

3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

     

2.1. Socialinę riziką patiriančioms šeimoms

Pagal poreikį

1 para

16,40

2.2. Likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 metų), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje

Apgyvendinimas – pagal poreikį, pagalba teikiama ne mažiau kaip 10 val. per parą

1 para

20,70

2.3. Sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

Apgyvendinimas – pagal poreikį, pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. per savaitę

1 para

16,40

4.

Laikinas apnakvindinimas

Pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras

1 para

12,00

5.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Pagal poreikį

1 para

20,00

6.

Psichosocialinė pagalba

Pagal poreikį dienos metu

1 val.

7,90

7.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše

1 val.

7,30

8.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Apgyvendinimas – iki 24 mėn., pagalba teikiama nuo1 iki 10 val. per savaitę

1 para

16,40

9.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 val. per dieną

1 diena

11,40

10.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams (be apgyvendinimo)

     

9.1. likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje

Pagal poreikį

1 val.

8,70

9.2. socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 m.); vaikams (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose; sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

Nuo 1 iki 10 val. per savaitę

1 val.

8,70

11.

Trumpalaikė socialinė globa

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos – iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

Socialinę riziką patiriantiems vaikams – iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.

1 para

47,70

12.

Ilgalaikė socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa – iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

1 para

47,70

4. TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS

NEĮGALIŲJŲ VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

4.1.Specialiosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos kaina

(eurais)

1.

Dienos socialinė globa institucijoje:

10

8 val. per dieną

5 kartai per savaitę

   

1.1. vaikams su negalia

   

1 valanda

8,00

1.2. vaikams su sunkia negalia

   

1 valanda

11,00

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MAKSIMALŪS FINANSAVIMO DYDŽIAI

1. trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos:

1.1. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – iki 1500,00 Eur per mėnesį;

1.2. senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui su sunkia negalia ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – iki 1600,00 Eur per mėnesį;

1.3. vaikui su negalia – iki 2165,00 Eur per mėnesį;

1.4. vaikui su sunkia negalia – iki 2165,00 Eur per mėnesį;

1.5. vaikui, likusiam be tėvų globos  – iki 2165,00 Eur per mėnesį;

2. dienos socialinės globos institucijoje:

2.1. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – iki 6,00 Eur/val.;

2.2. senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – iki 13,00 Eur už valandą.

3.1. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (teikiama socialinę riziką patiriančioms šeimoms) – iki 8,70 Eur už valandą;

3.2. psichosocialinė pagalba – iki 7,90 Eur už valandą;

3.3. socialinė priežiūra šeimoms asmens namuose – iki 8,70 Eur už valandą;

3.4. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti – iki 7,30 Eur valandą;

3.5. pagalba į namus – iki 8,00 Eur už valandą;

3.6. palydėjimo paslauga jaunuoliams – iki 8,70 Eur už valandą. 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image