Iš viso rezultatų:

Specialiosios socialinės paslaugos

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

(socialinė priežiūra - pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas krizių centre, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti; socialinė globa - dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė)

                Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
               Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

SPECIALIĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA

 1. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el.p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt
 2. Trakų pradinės mokyklos Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius (Birutės g. 42, Trakai), tel. (8 528) 55 586, el. p. [email protected]. Smulkesnę informaciją rasite www.tpm.lt
 3. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt
 4. VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Vilniaus g. 15 b, Trakai, tel. (8 528) 56 250, el. p. trakucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.trakucentras.lt
 5. Vilniaus arkivyskupijos ,,Caritas“ Lentvario vaikų dienos centras ,,Akimirka“ (Bažnyčios g. 18, Lentvaris, tel. 8 699 68 420, el. p. alina.daudiene@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.lentvarioparapija.lt
 6. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. tel. 8-61287316, 8 652 79749, el. p. info@trakuseimoms.lt  www. trakuseimoms.lt);
 7. Grigiškių vaikų dienos centras VšĮ ,,Grijos vaikai“ (Kovo 11-osios g. 28, Grigiškės, Vilnius, tel. (8 5) 2 433 665, el. p. [email protected]. Smulkesnę informaciją rasite www.grigiskiuvdc.lt).

PAGALBA Į NAMUS

 Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

 1. senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
 2. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 3. kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pas specialistą socialiniam darbui, pagal gyvenamąją vietą, ir užpildyti prašymą-paraišką (SP-8 forma) bei pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje);
 2. ažymas apie asmens ir šeimos narių pajamas;
 3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikį (forma SPP2) kopiją;
 4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą (forma 027a) dėl pagalbos (priežiūros) asmeniui būtinumo;
 5. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 6. kitus dokumentus, patvirtinančius pagalbos į namus paslaugų būtinumą.

Trakų rajono savivaldybėje pagalbos į namus paslaugas teikia:

 1. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el.p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt.
 2. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt);

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA (INTEGRALI PAGALBA) ASMENS NAMUOSE

Socialinė globa ir integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslaugų gavėjai - suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.
Paslaugą teikia mobiliosios komandos, kurios naudojasi sukurta technine baze, užtikrinančia profesionalų, kokybišką, efektyvų integralios pagalbos teikimą. Sukurtas integralios pagalbos modelis užtikrina slaugos ir socialinės globos poreikio tenkinimą bei sudaro galimybę šias paslaugas gaunantiems asmenims kuo ilgiau gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės socialinės globos teikimo, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – suteikti kokybiškesnę pagalbą savo artimiesiems bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugų turi kreiptis į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pas specialistą socialiniam darbui, pagal gyvenamąją vietą, užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 3. Socialinį statusą patvirtinantį dokumentas (pensininko, ar kt. pažymėjimai);
 4. Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažyma ar specialiojo poreikio nustatymo pažyma);
 5. Jei asmuo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu – teismo sprendimas, nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
 6. Kiti dokumentai pagal poreikį.

 Dienos socialinės globos (integralios pagalbos) asmens namuose  paslaugas Trakų rajono gyventojams teikia Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el. p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt.).

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos paslaugų tarnyboje, adresu Klevų al. 24, Lentvaryje (rekonstruotose ir atnaujintose buvusių Lentvario vaikų globos namų patalpose), nuo 2019 metų gegužės mėnesio pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos šeimoms, turinčioms jaunų žmonių su sunkia negalia, kuriems reikia ypač daug specialistų pagalbos.
Šias paslaugas Trakų rajono gyventojams teikia Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el.p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt.).

Dienos socialinės globos institucijoje suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikia Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt) ir VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Vilniaus g. 15 b, Trakai, tel. (8 528) 56 250, el. p. trakucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.trakucentras.lt).

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas vaikams su negalia teikia Trakų pradinės mokyklos Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius (Birutės g. 42, Trakai), tel. (8 528) 55 586, el. p. trakupradinemokykla@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.tpm.lt)

 

ILGALAIKĖ IR TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA

Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens pasirinktoje institucijoje. Ilgalaikė socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims.Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens pasirinktoje institucijoje. Ilgalaikė socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims.


Ilgalaikės socialinės globos gavėjai:

 1. Senyvo amžiaus asmenys;
 2. Suaugę neįgalūs asmenys;
 3. Neįgalūs vaikai;
 4. Vaikai netekę tėvų globos.


Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį:

 1. 80 procentų asmens pajamų;
 2. tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti;
 3. jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Trumpalaikė socialinė globa teikiama socialinės globos įstaigose asmenims, kurių šeimos nariai, globėjai, rūpintojai laikinai, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ar kt.), negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikia nuolatinės priežiūros - neįgaliems suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams, vaikams laikinai netekusiems tėvų globos, socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims po medicininės reabilitacijos siekiant juos integruoti į visuomenę.

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį:

 1.  80 procentų asmens pajamų;
 2. tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos (institucijoje) paslaugų turi kreiptis į rajono Savivaldybės administracijos seniūniją pas specialistą socialiniam darbui, pagal gyvenamąją vietą, užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikti šiuos dokumentus:

 1.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 3. Socialinį statusą patvirtinantį dokumentas (pensininko, ar kt. pažymėjimai);
 4. Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažyma ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos;
 5. Išrašą iš medicinos dokumentų (027/a forma);
 6. Jei asmuo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu – teismo sprendimas, nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
 7. Kiti dokumentai pagal poreikį.

Sprendimas dėl ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Trakų rajone teikia:

 1. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt);
 2. Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras (Klevų al. 24, Lentvaris, tel. (8 528) 28 118, el. p. globalen@takas.lt);
 3. VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (Centrinė a. 6, Onuškis, tel. (8 528) 62 221, el. p. onuskio.ligonine@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.onuskioligonine.lt);
 4. VšĮ Trakų ligoninė (Mindaugo g. 13, Trakai, tel. (8 528) 55 785, el. p. trakuligonine@erdves.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.trakuligonine.lt);
 5. VšĮ „Šv. Domininko namai“ (Technikumo g. 2, Aukštadvaris, tel. (8 528) 59 030, el. p. domininkonamai@gmail.com)
 6. VšĮ „Šv. Jono vaikai“ (Jelščiznos k. 1, Rūdiškių sen.), tel. (8 528) 57 016, el. p. sjvaikai@gmail.com.Smulkesnę informaciją rasite www.svjonovaikai.lt.

Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyrius adresu Birutės g. 28, Trakai, tel. 8 528 58316, 8 528 48268, 8 528 51017

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS

 Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos.
Paslaugos trukmė: pagal poreikį.
Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt).

 

APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), kitos paslaugos.
Paslaugos trukmė: neterminuota.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt).

 

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
Paslaugos sudėtis: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušas) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlė) organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas.
Paslaugos trukmė: teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt).

 

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA

Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Trakų rajone.Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Trakų rajone.Paslaugas gali gauti moteris (šeima), atsidūrusi krizinėje situacijoje: dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis.

Paslaugos sudėtis:

 1. konsultavimas;
 2. tarpininkavimas ir atstovavimas;
 3. bendravimas;
 4. psichologinė pagalba;
 5. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugos trukmė pagal poreikį.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt).

 

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Pagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, kitos paslaugos.
Paslaugos trukmė: pagal poreikį dienos metu, prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt).

 

APGYVENDINIMAS KRIZIŲ CENTRE

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.
Paslaugos trukmė: iki 12 mėn. ar ilgiau.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt).

 

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS AR BESIREBGIANTIEMS JAIS TAPTI

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.
Pagalbos sudėtis: informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas, mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), savitarpio pagalbos grupių organizavimas, kitos paslaugos.
Pagalbos trukmė: pagalba teikiama tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

Paslaugą teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www.trakuseimoms.lt)

 

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS TĖVŲ NETEKUSIŲ VAIKŲ GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS)

 

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka už vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams nustatyta:

 1. laikinoji globa (rūpyba) – Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa (rūpyba) – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Trakų rajono savivaldybėje;
 2. laikinoji globa (rūpyba) – kitos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa (rūpyba) – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų ir skiriami nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos, kol vaikui nustatyta globa (rūpyba).
Vaikus globojančiai šeimai skiriamų pagalbos pinigų suma diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų (rūpinamų) vienu metu prižiūrėti vaikų skaičių ir amžių.

Globėjams (rūpintojams) nustatomi tokie pagalbos pinigai:

 1. už vieno vaiko  (ne giminaičio) globą (rūpybą), budinčiam globotojui už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą),  už vieną vaiką  iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai,  skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 2. už du vaikus – nuo 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį;
 3. už tris ir daugiau vaikų – nuo 9 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų suma papildomai didinama iki 1 BSI dydžiu per mėnesį.

Prašymą skirti pagalbos pinigus globėjas (rūpintojas), dalyvis pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu Birutės g. 28, Trakai, telefonas pasiteiravimui 8 528 51017.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 2. dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

 

ATVEJO VADYBA

Socialinio darbo su šeimomis, auginančiomis nepilnamečius vaikus ir patiriančiomis socialinę riziką Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.
Atvejo vadyba apima vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) (toliau šeima), fizinio asmens, vykdančio vaiko laikinąją priežiūrą atvejo vadybos inicijavimą ir taikymą, atvejo nagrinėjimą, pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimą, kompleksinės pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą.
Atvejo vadybą gali inicijuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, vaiko tėvai, ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančios ir teikiančios įstaigos, organizacijos, socialinių paslaugų įstaigai, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus koordinuoti atvejo vadybos procesą, raštu pateikdami prašymą dėl atvejo vadybininko paskyrimo.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. P2E-444 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ suteikti įgaliojimai vykdyti Trakų rajone atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus biudžetinei įstaigai Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrui.

Įstaigos adresas, telefono nr., el. pašto adresas Įstaigos darbo laikas  Atvejo vadybininkas
(vardas, pavardė,
tel. nr.,
el. pašto adresas
 Paslaugų teikimo teritorija

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų r. sav., mob. 8 612 87 316, 8 652 79 749,el. p. info@trakuseimoms.lt  

I-IV 8.00 - 17.00

V 8.00 - 16.45

Pietų pertrauka12.00 - 12.45  

Ieva Jezerskienė
mob. 8 616 37 073
el. p. i.jezerskiene@trakuseimoms.lt
Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Rūdiškių, Trakų seniūnijos
Reda Ramaneckienė,
mob. 8 617 48 832
el. p. r.ramaneckiene@trakuseimoms.lt
Lentvario, Onuškio, Rūdiškių, Senųjų Trakų, Trakų seniūnijos
Dominykas Rib,
mob. 8 615 71 394
el. p. d.rib@trakuseimoms.lt
Aukštadvario, Lentvario, Onuškio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų Trakų seniūnijos
    Dalia Bukelytė
mob. 8 619 72 770
el. p. d.bukelyte@trakuseimoms.lt
Lentvario, Rūdiškių, Trakų seniūnijos

 

 

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišku ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas gauti asmeninio asistento paslaugas teikiamas asmenims, kurie: lanko ugdymo įstaigą; dirba arba ieško darbo; siekia gyventi savarankiškai (išėjusiems iš stacionarios globos įstaigų); laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (iš jų prioritetą teikiant laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Paslaugos trukmė – paslauga paslaugos gavėjui gali būti teikiama iki 4 valandų per parą / 7 dienas per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikį.
Asmeninio asistento paslaugų teikimo trukmė – iki 12 mėn.

 

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 1. Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 2. Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
 3. Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 4. Organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
 5. Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas turi kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia), kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono numeris;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
 4. Dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą (pvz., moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Paslaugas teikia VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ tel. (8 528) 56250, el. p. trakucentras@gmail.com

Daugiau informacijos tel. (8 528) 48268 arba el. paštu soc.parama@trakai.lt

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis