Iš viso rezultatų:

Sandėlio su gamybinėmis patalpomis un. Nr. 4400-2239-7453, Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k. 1, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinio adresas: Maišinės k.1, Lentvario sen., Trakų r. sav.

 

2. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 7940/0003:193 Kariotiškių k.v.

 

3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

 

4. Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

5. Statinio naudojimo paskirtis: negyvenamieji pastatai; sandėliavimo paskirties pastatai. 

 

6. Statybos rūšis: rekonstravimas.

 

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

 

8. Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo biuras“ Kareivių g. 19-181, Vilnius LT-09133, tel. 8 624 48567, el. paštas: marija@prb.lt.

9. Projekto vadovė: Gileta Beržinienė, atestato Nr. A1148, tel. 8 624 48567, el. paštas: marija@prb.lt.

10. Statinio architektas: Gileta Beržinienė, atestato Nr. A1148, tel. 8 624 48567, el. paštas: marija@prb.lt.

11. Statytojas: UAB "MIKO IR TADO LEIDYKLA", Įm. k. 123946644, Maišinės k.1-2, Lentvario sen., Trakų r. sav., LT- 21401.

12. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-07-16 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. adresu Kareivių g. 19-181, Vilnius arba Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, skiltyje “Architektūra ir teritorijų planavimas” -> „Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą (Projektiniai pasiūlymai)”.

Pasiūlymus dėl sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

13. Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta:

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. liepos 14 d. 17 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUyZDg5ZDEtYjBiMy00OTYzLWFmYjMtOWU0ZWM0NjNhMzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%2248ee3004-bff1-4a86-852f-75090acb49a3%22%7d

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacijos

Nuoroda į vietovę

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis