Iš viso rezultatų:

PARODA „KURČIŲJŲ MENO PASAULIS – PAMATYKIME IR SUSIPAŽINKIME“ ATIDARYMĄ

03 Spalio 2020 03 Lapkričio 2020 Trakų viešoji biblioteka 11:00

Trakų viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama paroda „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“. Paroda lankytojus supažindins su pasaulio kurčiųjų dailės istorija.

Apie projektą

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras įgyvendina projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2020)“.

Kurtieji yra gana uždara kalbinė ir kultūrinė bendruomenė. Kurtumas riboja informacijos prieinamumą ir bendravimo galimybes, kurtiems asmenims daug sunkiau „siųsti“ pasauliui informaciją apie save, kadangi kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, kurią moka nedaugelis. Lietuvių gestų kalbą (LGK) vartoja apie 6 000 asmenų – turinčių klausos sutrikimą ir girdinčiųjų (pvz., gimusių kurčiųjų šeimose).

Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvos kurtieji įgijo galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose, keletas baigė Vilniaus dailės akademiją arba tebestudijuoja. Vizualus menas yra kurtiesiems artimiausia meno sritis, jie dažniausiai pasirenka tapybos, grafikos, keramikos, tekstilės, restauravimo sritis.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras stengiasi supažindinti visuomenę su kurčiųjų pasiekimais, tam skirtas projektas „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“, kuris pristato Vilniaus kurčių dailininkų tapybos darbus, taip pat ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus kurčių vaikų piešinius.

Parodos atidarymo metu bus trumpai pristatyta pasaulio kurčiųjų dailininkų istorija, parodoje dalyvaujantys dailininkai papasakos apie save, bus galima užduoti klausimų, pabendrauti. Parodos atidaryme dalyvaus gestų kalbos vertėjas.

Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę plačiajai visuomenei, taip pat ir kurčiųjų bendruomenei, susipažinti su kurčiųjų kultūra ir meno istorija, pabendrauti su kurčiais dailininkais.

Paroda bibliotekoje bus eksponuojama iki lapkričio 3 d. Maloniai kviečiame dalyvauti parodos atidaryme ir apžiūrėti unikalius kūrinius!

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektą įgyvendina Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis