*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastro Nr. 7970/0003:98, detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Mašida“.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymas Nr. P2E-907 ,,Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222, keitimo“.

Planuojama teritorija – 6,5600 ha žemės sklypas Turgaičių k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.

Detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – sujungti žemės sklypus, perdalinti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo režimą, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Žemės sklypų (kad. Nr. 7970/0003:1815, kad. Nr. 7970/0003:1814, kad. Nr. 7970/0003:1816, kad. Nr. 7970/0003:1129, kad. Nr. 7970/0003:1817, kad. Nr. 7970/0003:1130, kad. Nr. 7970/0003:1818, kad. Nr. 7970/0003:1819, kad. Nr. 7970/0003:1820, kad. Nr. 7970/0003:1821), esančių Trakų r. sav., senųjų Trakų sen., Turgaičių k., Svajonių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, sujungimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980, 8528 41024), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-79-22-773.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Įsakymas

Darbų programa

Inicijavimo sutartis

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image