*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti teritorijos, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., tarp Medžiotojų ir Juozapo Tiškevičiaus g., detalusis planas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. P2E-1089 ,,Dėl žemės teritorijos, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., tarp Medžiotojų ir Juozapo Tiškevičiaus g., detaliojo plano, rengimo“.

Planuojama teritorija – 3,4000 ha, nagrinėjama teritorija ~ 18,400 Pilialaukio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.

Detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980, 8528 41024), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-79-22-770.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Įsakymas

Darbų programa

Inicijavimo sutartis

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image