Iš viso rezultatų:

Planuojama suteikti gatvės pavadinimą ir keisti adresus Rūdiškių sen., Liodžionių k.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija) patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 10.4 punkto reikalavimais planuojama suteikti Vėjo gatvės pavadinimą ir keisti adresus Rūdiškių sen., Liodžionių k. 1, Liodžionių k. 2, Liodžionių k. 4

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis