Iš viso rezultatų:

Pastato-gyvenamojo namo Un. Nr. 4400-5131-9509, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Trakų g. 43A, rekonstravimo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti

1.Statinio adresas: Trakų rajono sav., Senųjų Trakų sen., Senieji Trakai, Trakų g. 43A

2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai);

3. Statinių kategorija: Neypatingas

4. Statytojas: K.V.

5. Projektuotojas:  MS PROJEKTAVIMAS

6. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti:

Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

Visuomenės atstovai š. m. birželio 11 d. – gliepos 1 d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu marijus.sleckus@gmail.com

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu:

Trakai, Vytauto g. 19 Darbo dienomis 9-17 val. Trakai, Vytauto g. 19. (iš anksto informavus tel. +370 603 92918) marijus.sleckus@gmail.com

7.Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2021-07-01.

8. Viešas susirinkimas:

Jei Lietuvoje vis dar bus paskelbtas karantinas projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas bus organizuojamas elektroninių komunikacijų pagalba.

Susirinkimo ZOOM ID: https://us04web.zoom.us/j/3065874752?pwd=U0xNdU1VU3Z2b0lhUkxpVll6RzdXQT09

Meeting ID: 306 587 4752

Passcode: Trakai

Susirinkimo data ir laikas:

2021-07-01 16:00

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacijos

Nuoroda į vietovę

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis